Strategie Finansowe Przedsiębiorstwa – książka z oddk.pl

 

 

 
ikonka
dr Grzegorz Michalski
Strategie finansowe przedsiębiorstw. Budżetowanie kapitałów i ocena finansowej opłacalności i ryzyka strategicznych decyzji przedsiębiorstw

  cena: 70,00  


do koszyka 
Symbol: PGK533
ISBN: 83-74265-67-6
Wydanie: 2009
156 str. B5, oprawa miękka klejona


Opis

(R.M.)

Jak efektywnie i przy minimalnym ryzyku dobierać strategiczne kierunki rozwoju firmy?
Praktyczna prezentacja zasad budżetowania kapitałowego niezbędnych do podejmowania decyzji w zakresie wyboru strategii finansowej przedsiębiorstwa i zaplanowania korzystnych inwestycji przy założonym poziomie ryzyka. Celem nadrzędnym jest uniknięcie lub minimalizacja zagrożenia wystąpienia w przyszłości sytuacji kryzysowych w firmie.
Szczegółowe omówienie zasad szacowania wolnych przepływów pieniężnych, stóp kosztu kapitału i możliwej na podstawie tych szacunków oceny opłacalności projektowanych finansowych strategii przedsiębiorstwa.
Książkę kierujemy do przedstawicieli praktyki, zarówno tych związanych z finansami, jak i tzw. managerów niefinansowych, którzy zamierzają pogłębić swoją wiedzę z tego zakresu. Jest to również użyteczny podręcznik z zakresu przedmiotów takich, jak budżetowanie kapitałów, strategiczne zarządzanie finansami, planowanie inwestycji, finansów przedsiębiorstwa itp. dla słuchaczy studiów podyplomowych i studentów szkół biznesu.

wpisy i dobiegi

2008 zima: DOBIEGI dla WSZiA i dla WUE || eportal

Dobiegi / wpisy dla wszystkich moich studentów: na chwilę obecną proponuję:

16 stycznia 2009 /piątek/ o godz. 19.00 w sali 2E na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu (53-345 Wrocław, ul. Komandorska 118, budynek E, sala 2 – parter).

23 stycznia 2009 /piątek/ o godz. 19.00 w sali 2E na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu (53-345 Wrocław, ul. Komandorska 118, budynek E, sala 2 – parter).

24 stycznia 2009 o godz. 11.30 w auli na Ozimskiej (budynek WSZiA w Opolu: 45-368 Opole, ul. Ozimska 63 ),

31 stycznia 2009 o godz. 8.20 w sali N2 na Niedziałkowskiego 18 (budynek WSZiA w Opolu: 45-085 Opole, ul. Niedziałkowskiego 18).

Chęć udziału w dobiegu należy zgłosić mi telefonicznie lub smsowo. Niezależnie od terminów dobiegowych – w razie potrzeby – będzie ustalony termin w sesji poprawkowej. Inne dodatkowe terminy – na stronie http://michalskig.com/pl

2008zimaWSZiA: Listy do wykładów i ćwiczeń ze Strategii Finansowych Przedsiębiorstw || eportal

Lista: Lista 01: PDF | Lista 01 : DOC

2008zimaWSZiA OPOLE: wykłady Strategie Finansowe Przedsiębiorstw || eportal

|PPT|PDF|XLS|

2008zimaWUE: FGD – Finanse Gospodarstw Domowych – tematy || eportal

|DOC|PDF|

2008zimaWUE: zrzuty tablic z dn. 15X2008 ZFMŚP i ZFP || eportal

|PPT|PPT2|PDF|PDF2|PPTX|

2008zimaWSZiA: Slajdy z dn. 10-11X2008 do ćwiczeń i wykładów ze Strategii Finansowych Przedsiębiorstwa || eportal

|PPT|PPS|PDF|ODP|PPTX|

2008zimaWSZiA: Slajdy do wykładów ze Strategii Finansowych Przedsiębiorstwa || eportal

|PPT|PPS|PDF|ODP|PPTX|

2008zimaWUE: Listy do ćwiczeń z Zarządzania Finansami Przedsiębiorstwa || eportal

Lista: Lista 01 : PDF | Lista 01 : DOC

2008zimaWUE: Listy do wykładów i ćwiczeń z Zarządzania Finansami MŚP || eportal

Lista: Lista 01 : PDF | Lista 01 : DOC

2008zima: ecofinance / ekofinanse || eportal

|VID1|VID2|VID3|VID4|VID5|VID6|VID7|VID8||lista|
(c) Grzegorz Michalski, http://michalskig.com/ || Szukasz usług finansowych?
Moje profile: NF | profeo | XinG | LinkedIn | Ryze | GL | WP | SSRN | RepEC | AV | BP | PR | Worldwide Directory of Finance Faculty and Professionals | C.H. Beck | WN PWN | eBay | GP | Aukro
Strona Główna || Informacje i materiały dla studentów || Seminarium dyplomowe online || Szkolenia finansowe || AV || WKP || Framax || PUBLIKACJE: SSRN || PUBLIKACJE: REPEC || MY IC || SP || CV
Kontakt: EMAIL : michalskig @ gmail . com | | GG: 10800054
<><>

ZARZĄDZANIE PŁYNNOŚCIĄ

ZARZĄDZANIE PŁYNNOŚCIĄ FINANSOWĄ W PRZEDSIĘBIORSTWIE

Zakres prezentowanych zagadnień:
Cel zarządzania finansami przedsiębiorstwa. Relacje między finansowymi celami zarządzania przedsiębiorstwem i zarządzania płynnością finansową. Relacje między rentownością a poziomem płynności finansowej. Wpływ zarządzania płynnością finansową na wzrost wartości przedsiębiorstwa.
Definicje płynności finansowej. Relacje między nimi. Definicja poziomu płynności finansowej.
Cechy doskonałego miernika poziomu płynności. Statyczne miary płynności. Korekty miar płynności. Dynamiczne miary poziomu płynności finansowej. Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych i wykorzystanie informacji o przepływach środków pieniężnych do oceny poziomu płynności finansowej.
Zapotrzebowanie na Kapitał Obrotowy Netto w przedsiębiorstwie. Poziom KON. Zarządzanie sprzecznymi rodzajami zapotrzebowania na KON. Cykl konwersji gotówki. Określanie strategii zarządzania KON.
Potrzeba utrzymywania zapasów. Koszty utrzymywania i zamawiania zapasów.
Ocena należności przedsiębiorstw. Metody ustalania okresu spływu należności. Prognozowanie należności. Polityka opustów cenowych w przedsiębiorstwie. Faktoring należności. Sposoby zabezpieczenia należności i ich windykacja.
Metody analizy ryzyka kredytowego. Metoda punktowa. Metoda standardu kredytowego. Instrumenty polityki kredytowej i ich optymalizacja.
Motywy utrzymywania środków pieniężnych w przedsiębiorstwie. Modele zarządzania środkami pieniężnymi. Zagospodarowanie wolnej gotówki. Analiza punktu krytycznego gotówki.
Poziom i struktura zobowiązań krótkoterminowych. Kredyt kupiecki. Krótkoterminowe papiery dłużne.
Wartość płynności finansowej. Definicja i znaczenie. Relacja wartości płynności do jej poziomu. Jakie czynniki wpływają na wartość płynności. Warunek optymalizacyjny wynikający z zastosowania koncepcji wartości płynności w bieżącym zarządzaniu finansami.

Program szkolenia:
Cel i potrzeba zarządzania płynnością finansową
Cel zarządzania finansami przedsiębiorstwa.
Relacje między finansowymi celami zarządzania przedsiębiorstwem i zarządzania płynnością finansową.
Relacje między rentownością a poziomem płynności finansowej.
Wpływ zarządzania płynnością finansową na wzrost wartości przedsiębiorstwa.
Podstawowe definicje i pojęcia odnoszące się do zarządzania płynnością finansową
Definicje płynności finansowej. Relacje między nimi.
Definicja poziomu płynności finansowej.
Pomiar poziomu płynności finansowej
Statyczne miary płynności.
Korekty miar płynności.
Dynamiczne miary poziomu płynności finansowej.
Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych i wykorzystanie informacji o przepływach środków pieniężnych do oceny poziomu płynności finansowej.
Kapitał obrotowy netto (KON)
Zapotrzebowanie na KON w przedsiębiorstwie.
Poziom KON.
Cykl konwersji gotówki.
Określanie strategii zarządzania KON.
Zarządzanie zapasami w przedsiębiorstwie
Potrzeba utrzymywania zapasów.
Koszty utrzymywania i zamawiania zapasów.
Zarządzanie należnościami
Ocena należności przedsiębiorstw.
Metody ustalania okresu spływu należności.
Prognozowanie należności.
Polityka opustów cenowych w przedsiębiorstwie.
Faktoring należności.
Sposoby zabezpieczenia należności i ich windykacja.
Strategie przedsiębiorstwa wobec odbiorców w zakresie udzielania kredytu kupieckiego
Metody analizy ryzyka kredytowego.
Metoda punktowa.
Metoda standardu kredytowego.
Instrumenty polityki kredytowej i ich optymalizacja.
Zarządzanie środkami pieniężnymi
Motywy utrzymywania środków pieniężnych w przedsiębiorstwie.
Modele zarządzania środkami pieniężnymi (model Baumola, model Beranka, model Millera-Orra, model Stone’a).
Budżet (preliminarz) środków pieniężnych.
Krótkoterminowe źródła finansowania przedsiębiorstwa
Poziom i struktura zobowiązań krótkoterminowych.
Kredyt kupiecki.
Krótkoterminowe papiery dłużne.
Wartość płynności finansowej
Wartość płynności finansowej.
Definicja i znaczenie.
Relacja wartości płynności do jej poziomu.
Jakie czynniki wpływają na wartość płynności.
Warunek optymalizacyjny wynikający z zastosowania koncepcji wartości płynności w bieżącym zarządzaniu finansami.
Konsekwencje dla realizacji głównego celu zarządzania przedsiębiorstwem.

Zarządzanie finansami

Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa

Szkolenie 2 dniowe – 12 godzin (w pierwszy dzień od 10:00 do 16:30 a w drugi od 9:00 do 14:30)

Szkolenie przygotowane jest z myślą o kadrze kierowniczej niefinansowych pionów przedsiębiorstwa, włascicielach przedsiębiorstw, pracownikach JST oraz wszystkich, którzy pragną uzupełnić swoją wiedzę z zakresu finansów przedsiębiorstw i mogą potrzebować fundamentalnych wiadomości z zakresu zarządzania finansami firmy.

TRENER:

dr Grzegorz Michalski

PROGRAM:

1. Finansowy cel zarządzania przedsiębiorstwem: maksymalizacja wartości przedsiębiorstwa
2. Analizy finansowa przedsiębiorstwa
3. Zmiana wartości pieniądza w czasie – elementy matematyki finansowej
4. Szacowanie wolnych przepływów pieniężnych generowanych przez projekt inwestycyjny
3. Metody oceny projektów inwestycyjnych (NPV, IRR)
4. Szacowanie kosztu kapitału finansującego inwestycje
5. Krótkoterminowe zarządzanie kapitałem (przegląd elementów zarządzania zapasami, środkami pieniężnymi i należnościami).
6. Ocena przedsiębiorstwa przez kontrahentów i kapitałodawców.
7. Planowanie finansowe.

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY:

1. Finansowy cel zarządzania przedsiębiorstwem: maksymalizacja wartości przedsiębiorstwa
o jakie cele może mieć firma, które z nich są niepełne a które właściwe
o jak mierzyć realizację tych celów
o jakie elementy kształtują wartość firmy
2. Analiza finansowa przedsiębiorstwa
o podstawowe informacje o sprawozdaniach finansowych
o elementy wnioskowania na podstawie wskaźników finansowych
o jakich błędów i uproszczeń unikać
3. Zmiana wartości pieniądza w czasie – elementy matematyki finansowej
o prosta prezentacja fundamentów matematyki finansowej
o dlaczego wartość pieniądza w czasie zmienia się niezależnie od tego czy jest inflacja
o jak porównywać kwoty z różnych momentów czasowych
4. Szacowanie wolnych przepływów pieniężnych generowanych przez firmę
o siedem zasad dobrego szacowania wolnych przepływów pieniężnych
o czego nie wolno brać pod uwagę przy szacowaniu przepływów pieniężnych
o różnica między NCF (przepływy pieniężne netto), OCF (operacyjne przepływy pieniężne) i FCF (wolne przepływy pieniężne), jak je rozróżnić i jak właściwie wybrać
5. Metody oceny projektów inwestycyjnych (NPV, IRR)
o jak interpretować kryteria decyzyjne
o kiedy nie stosować IRR
o jak z dwóch identycznie rentownych wzajemnie wykluczających się projektów wybrać lepszy
6. Szacowanie stóp kosztu kapitału finansującego inwestycje
o jak kształtuje się koszt kapitału obcego
o co wpływa na poziom stopy kosztu kapitału własnego
o dlaczego koszt kapitału własnego jest wyższy od kosztu kapitału obcego
7. Krótkoterminowe zarządzanie kapitałem (przegląd elementów zarządzania zapasami, środkami pieniężnymi i należnościami)
o jak zarządzać zapasami
o jakie poziomy należności utrzymywać
o ile gotówki powinna mieć firma
o strategie zarządzania kapitałem pracującym netto
8. Ocena przedsiębiorstwa przez kontrahentów i kapitałodawców
o jak inni na nas patrzą
9. Planowanie finansowe
o zarys metody procentu od sprzedaży
Celem szkolenia jest zaprezentowanie uczestnikom fundamentalnych koncepcji umożliwiających zrozumienie finansów przedsiębiorstwa. Głównym celem trenera realizowanym w czasie szkolenia jest przekazanie wiadomości w sposób, który zaowocuje zrozumieniem przez uczestników podstawowych zagadnień z zakresu zarządzania finansami przedsiębiorstwa i mechanizmów ich funkcjonowania. W trakcie zajęć w bardzo przystępny sposób zostaną wyjaśnione i uporządkowane kategorie i narzędzia zarządzania finansami, a także możliwości i ograniczenia w ich stosowaniu. Uwypuklony zostanie wpływ decyzji podejmowanych przez pracowników pionów niefinansowych na wyniki uzyskiwane przez przedsiębiorstwo.

Zarządzanie wartością

Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa
CEL SZKOLENIA:

Zapoznanie osób z problematyką i metodami wyceny przedsiębiorstw, ich zaletami, wadami i ograniczeniami oraz możliwościami praktycznego zastosowania.

UCZESTNICY:

Wszystkie osoby zainteresowane problematyką wyceny przedsiębiorstwa i zarządzania wartością przedsiębiorstwa.

NABYTA WIEDZA:

Poznanie narzędzi i technik stosowanych w procesie wyceny przedsiębiorstw, ich zalet i wad oraz możliwości ich praktycznego zastosowania. Prezentacja możliwych strategii przedsiębiorstwa przyczyniających się do kreacji wartości przedsiębiorstwa.

FORMA ZAJĘĆ:

Wykład, interaktywne ćwiczenia, rozwiązywanie praktycznych problemów, studium przypadku, dyskusja z uczestnikami.

SPECJALNE WYMAGANIA:

Uczestnicy powinni przynieść na zajęcia kalkulatory.

PROGRAM SZKOLENIA

Lp. Temat Zakres prezentowanych zagadnień (treść zajęć)
1. Cel funkcjonowania przedsiębiorstwa Maksymalizacja bogactwa właścicieli jako podstawowy cel działalności gospodarczej. Czynniki wpływające na wartość przedsiębiorstwa. Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa jako koncepcja w zarządzaniu.
2. Wartość przedsiębiorstwa Wartość księgowa. Wartość aktywów netto. Wartość likwidacyjna. Wartość odtworzeniowa. Wartość giełdowa. Wartość bieżąca przyszłych przepływów pieniężnych.
3. Przepływy pieniężne Wartość końcowa przedsiębiorstwa. Modele wyceny przedsiębiorstwa oparte na przepływach pieniężnych. Przepływy pieniężne dla przedsiębiorstwa. Przepływy pieniężne dla akcjonariuszy. Przepływy pieniężne dla podmiotów udostępniających kapitał. Skorygowana wartość obecna – APV.
4. Wolne przepływy pieniężne Składniki wolnych przepływów pieniężnych. Budżet kapitałowy. Wolne przepływy gotówkowe dla przedsiębiorstwa – FCF. Wolne przepływy pieniężne dla akcjonariuszy – FCE. Wolne przepływy pieniężne dla podmiotów udostępniających kapitał – FCC. Skorygowane przepływy pieniężne – AFCF. Pomiar składników wolnych przepływów pieniężnych.
5. Koszt kapitału Koszt kapitału a wartość przedsiębiorstwa. Kapitał własny. Dźwignia finansowa, operacyjna i całkowita – ujęcia statyczne i dynamiczne. Wpływ ryzyka na koszt kapitału. WACC. Struktura kapitałowa a WACC.
6. Mierniki efektywności Mierniki księgowe. Mierniki oparte na wartości. EVA. EVA a NPV. EVA a DCF. CFROI. Cykl życia przedsiębiorstwa.
7. Kapitał intelektualny w kreowaniu wartości przedsiębiorstwa Definicje kapitału intelektualnego. Pomiar kapitału intelektualnego. Wpływ tego kapitału na wzrost bogactwa właścicieli.
8. Podsumowanie Całościowy praktyczny przykład podsumowujące poznane zagadnienia

CONTROLLING

CONTROLLING I PLANOWANIE FINANSOWE W FIRMIE

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom podstawowych pojęć i zasad związanych z controllingiem finansowym, zarządzaniem finansami oraz planowaniem finansowym w firmie. Ma to na celu ułatwienie interpretacji obecnych oraz prognozowanie przyszłych wyników finansowych.

PROGRAM szkolenia dwudniowego, 12h [pierwszy dzień od godz. 10.00 do 16.00, drugi od 9.00 do 15.00]

1. ROLA CONTROLLINGU FINANSOWEGO W ZARZĄDZANIU PRZEDSIĘBIORSTWEM

• Strategiczny finansowy cel zarządzania firmą (maksymalizacja wartości przedsiębiorstwa, maksymalizacja bogactwa właścicieli)
• Cele krótko i długoterminowe (jak cele bieżące mają współgrać z celami strategicznymi, różnice między decyzjami krótkoterminowymi i długoterminowymi)
• Podstawy controllingu finansowego, zarządzania finansami i planowania finansowego (planowanie, realizacja, kontrola)

2. ANALIZA SYTUACJI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA

• Bilans, rachunek zysków i strat, analiza kosztów i przychodów
• Elementy analizy wskaźnikowej

3. BUDŻETOWANIE KAPITAŁOWE

• Szacowanie przepływów pieniężnych generowanych przez projekty inwestycyjne (FCF, NCF, OCF)
• Koszt kapitału finansującego projekty inwestycyjne (WACC)
• Analiza projektów inwestycyjnych (IRR, NPV)
• Optymalny budżet inwestycyjny (IOS, MCC)

4. BUDŻETOWANIE ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH – ZARZĄDZANIE NALEŻNOŚCIAMI, ZOBOWIĄZANIAMI, ZAPASAMI
• Cykl konwersji gotówki
• Strategie zarządzania kapitałem pracującym netto (strategie finansowania aktywów bieżących, strategie inwestowania w aktywa bieżące, strategie zarządzania kapitałem pracującym netto)
• Zarządzanie zapasami (metoda ABC, model POQ, VBPOQ, EOQ, VBPOQ)
• Zarządzanie należnościami (analiza przyrostowa zmian w polityce ściągania należności)
• Zarządzanie zobowiązaniami bieżącymi
• Zarządzanie środkami pieniężnymi (model Beranka, Baumola, Millera-Orra, Stone’a)
• Budżet gotówki (budżet środków pieniężnych)

Wszystkie elementy będą ilustrowane studiami przypadków [case studies].
Wskazane jest, aby uczestnicy szkolenia byli zaopatrzeni w kalkulatory z funkcjami matematycznymi.

Analiza opłacalności

Analiza opłacalności finansowej inwestycji rzeczowych

Szkolenie 2 dniowe – około 12 godzin (w pierwszy dzień od 10:00 do 16:30 a w drugi od 9:00 do 14:30)

Szkolenie przygotowane jest z myślą o osobach podejmujących decyzje w zakresie realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych, niezależnie od ich wcześniejszego przygotowania w zakresie finansów przedsiębiorstw. Treść szkolenia powinna zainteresować zwłaszcza kadrę zarządzającą przedsiębiorstwa (zarówno pionów finansowych jak i niefinansowych), właścicieli przedsiębiorstw, pracowników JST i wszystkich, którzy mogą potrzebować wiadomości z zakresu finansowej oceny projektów inwestycyjnych.

TRENER:

dr Grzegorz Michalski

PROGRAM:

1. Finansowy cel zarządzania przedsiębiorstwem: maksymalizacja wartości przedsiębiorstwa
2. Szacowanie wolnych przepływów pieniężnych generowanych przez projekt inwestycyjny
3. Metody oceny projektów inwestycyjnych (NPV, IRR)
4. Szacowanie kosztu kapitału finansującego inwestycję
5. Analiza ryzyka projektu inwestycyjnego (metody pośrednie i metody bezpośrednie)

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY:

1. Finansowy cel zarządzania przedsiębiorstwem
o cel podejmowania inwestycji rzeczowych
2. Rodzaje rzeczowych projektów inwestycyjnych: rozwojowe, modernizacyjne, dywestycyjne i odtworzeniowe
3. Ocena inwestycji rzeczowych na podstawie okresu zwrotu
4. Elementy matematyki finansowej – zmiana wartości pieniądza w czasie
o wartość przyszła
o kapitalizacja przepływów pieniężnych
o wartość obecna
o dyskontowanie przepływów pieniężnych
o wartość obecna renty
5. Ocena inwestycji rzeczowych na podstawie:
o zdyskontowanego okresu zwrotu
o zaktualizowanej wartości netto projektu – NPV
o wewnętrznej stopy zwrotu projektu – IRR
o zmodyfikowanej wewnętrznej stopy zwrotu projektu – MIRR
o indeksu zyskowności projektu – PI
6. Szacowanie przepływów pieniężnych generowanych przez projekty inwestycje
o różnice w szacowaniu:
 NCF – przepływów pieniężnych netto
 szacowanie OCF – operacyjnych przepływów pieniężnych netto
 szacowanie FCF – wolnych przepływów pieniężnych netto
o zasady szacowania przepływów generowanych przez inwestycje rzeczowe
 zasada dotycząca zysku w sensie księgowym
 zasada dotycząca separowalności konsekwencji decyzji operacyjnych od finansowych
 zasada dotycząca kosztów utopionych i korzyści utopionych
 zasada dotycząca kosztów alternatywnych i korzyści alternatywnych
 zasada dotycząca efektów zewnętrznymi
 zasada dotycząca traktowania zmian w poziomie kapitału operacyjnego
7. Stopa kosztu kapitału
o koszt kapitału własnego
o koszt kapitału obcego
o zasady szacowania
o średni wazony koszt kapitału – WACC
o ryzyko projektu a koszt kapitału
o marginalny koszt kapitału – MCC
o relacja struktury kapitału i kosztu kapitału
o teorie struktury kapitału i praktyczne wnioski z nich płynące w warunkach polskich
8. Optymalny budżet inwestycyjny przedsiębiorstwa
o krzywa możliwości inwestycyjnych – IOS
o krzywa marginalnego kosztu kapitału – MCC
9. Uwzględnianie ryzyka przy ocenie projektów inwestycyjnych
o metody pośrednie uwzględniania ryzyka
 analiza wrażliwości inwestycji rzeczowej
 analiza scenariuszy
 analiza drzew decyzyjnych
 analiza symulacyjna
o metody bezpośrednie uwzględniania ryzyka
 równoważnik pewności
 stopa dyskontowa uwzględniająca ryzyko – RADR
10. Ocena rzeczowych projektów inwestycyjnych o różnym czasie trwania
11. Optymalny czas trwania projektu
Metoda tradycyjna i metoda oparta na cyklu życia przedsiębiorstwa
12. Elementy teorii portfela
Rzeczowe projekty inwestycyjne firmy jako portfel projektów
13. Wartość opcji rzeczowych
Rzeczowy projekt inwestycyjny jako opcja

Celem szkolenia jest zaprezentowanie uczestnikom fundamentalnych zasad, których należy przestrzegać przy finansowej ocenie skutków planowanych lub już realizowanych inwestycji. Głównym celem trenera realizowanym w czasie szkolenia jest przekazanie wiadomości w sposób, który zaowocuje zrozumieniem przez uczestników podstawowych zagadnień z zakresu oceny przedsięwzięć realizowanych przez przedsiębiorstwa. W trakcie zajęć w bardzo przystępny sposób zostaną wyjaśnione i uporządkowane kategorie finansowe dotyczące zarządzania projektami inwestycyjnymi.

Previous Older Entries