Strategie Finansowe Przedsiębiorstwa – książka z oddk.pl

 

 

 
ikonka
dr Grzegorz Michalski
Strategie finansowe przedsiębiorstw. Budżetowanie kapitałów i ocena finansowej opłacalności i ryzyka strategicznych decyzji przedsiębiorstw

  cena: 70,00  


do koszyka 
Symbol: PGK533
ISBN: 83-74265-67-6
Wydanie: 2009
156 str. B5, oprawa miękka klejona


Opis

(R.M.)

Jak efektywnie i przy minimalnym ryzyku dobierać strategiczne kierunki rozwoju firmy?
Praktyczna prezentacja zasad budżetowania kapitałowego niezbędnych do podejmowania decyzji w zakresie wyboru strategii finansowej przedsiębiorstwa i zaplanowania korzystnych inwestycji przy założonym poziomie ryzyka. Celem nadrzędnym jest uniknięcie lub minimalizacja zagrożenia wystąpienia w przyszłości sytuacji kryzysowych w firmie.
Szczegółowe omówienie zasad szacowania wolnych przepływów pieniężnych, stóp kosztu kapitału i możliwej na podstawie tych szacunków oceny opłacalności projektowanych finansowych strategii przedsiębiorstwa.
Książkę kierujemy do przedstawicieli praktyki, zarówno tych związanych z finansami, jak i tzw. managerów niefinansowych, którzy zamierzają pogłębić swoją wiedzę z tego zakresu. Jest to również użyteczny podręcznik z zakresu przedmiotów takich, jak budżetowanie kapitałów, strategiczne zarządzanie finansami, planowanie inwestycji, finansów przedsiębiorstwa itp. dla słuchaczy studiów podyplomowych i studentów szkół biznesu.

Previous Older Entries