zerowka WSZiA 10 I & 17 I

2008 zima WSZiA: ZASADY DOTYCZĄCE ‚ZERÓWKI’ || eportal

|PDF|| Zerówka dla WSZiA w Opolu bedzie odbywać się 10 stycznia 2009 o godz. 11.30 w auli na Ozimskiej dla zjazdu który zaczął się 27IX (III sem. MSU), oraz 17 stycznia 2009 o godz. 8.20 w sali N2 na Niedziałkowskiego dla zjazdu który zaczął się 4X (VII sem. jednolitych).
dodatkowo (dla obu zjazdów) jest możliwość skorzystania z terminu 9I we Wrocławiu, o godz. 19 w sali 1E na Uniwersytecie Ekonomicznym ul. Komandorska 118. Inne dodatkowe terminy – na stronie http://michalskig.com/pl
Na egzaminie zerowym może być każdy kto ma karte i indeks. Jeśli ma ocene niedostateczna – to wystarczy ze z zerowki otrzyma ocene dobra i wtedy może mieć to zaliczone jako wpis dwóch dostatecznych. Dotyczy to tylko tych grup, które mialy ze mna zajecia z cwiczen (pozostali studenci poprawiaja cwiczenia u swego cwiczeniowca).
Nie ma przepisywania ocen z cwiczen – zgodnie z tym co ustalilismy na poczatku zajec (lista zadan, która w wersji do ksero otrzymali Panstwo na pierwszych zajeciach – rownolegle lista ta jest dostepna na stronie internetowej):
http://michalskig.wordpress.com/category/materialy-dla-studentow/
Przypomnę:
Forma zaliczenia wykładu/egzaminu: zdobycie minimum 51 punktów, za: pracę zaliczeniową indywidualną (do 30pkt), pracę zaliczeniową grupową (do 20pkt na członka 2-3 osobowej grupy), egzamin (do 80pkt), punkty z ćwiczeń (10% wartości rzeczywiście otrzymanych punktów lub wg przelicznika: za dst: 5pkt, za plus dst: 7pkt, za db: 9pkt, za plus db: 10pkt, za bdb: 20pkt).
Praca 1/3 egzaminu – indywidualna. Termin oddania (deadline) do 12 grudnia 2008. Przeciętna maksymalna punktacja to ok. 30 pkt.
Praca 1/3 egzaminu – zespołowa/grupowa (przeciętna maksymalna punktacja to ok. 20 pkt. na osobę). Deadline: (termin oddania): 30 listopada 2008.
[źródło: Strategie finansowe przedsiębiorstw [WSZiA] sem. zimowy 2008 na 2009, link: http://michalskig.files.wordpress.com/2008/10/zima2008na2009-wsziaopolesfpfsplista.pdf ]
W zwiazku z tym, ze W dniu egzaminu zerowego nie wszyscy beda mieli wiedze na temat ocen z zaliczenia – wszystkim przypisuje 20 punktow (tylko na zerowce) z tytulu oceny, czyli w dniu zerowki bedzie latwiej bo wszyscy przystepujacy beda w punktacji traktowani tak jakby wszyscy przystepujacy mieli ocene bdb z cwiczen. Dlatego warto wykorzystac „zerówkę” do zaliczenia egzaminu.Co z punktami za pracę indywidualną i za pracę grupową? Jeśli ktoś otrzymał emailem informację o punktach za pracę indywidualną i/lub grupową, należy sumę tych punktów wpisać wyraznie (najlepiej czerwonym kolorem) obok nazwiska na pracy egzaminu ‚zerowego’. Równocześnie do pracy egzaminacyjnej proszę dołączyć wydruk emaila otrzymanego ode mnie z informacją o otrzymanych punktach za pracę indywidualną i/lub pracę grupową. Sugeruję aby wcześniej na tych kartkach napisać sobie numer indeksu (aby na teście można było od razu go podać) oraz wykorzystać te kartki z wydrukami do rozwiązywania na ich odwrocie zadań egzaminacyjnych. [10 stycznia 2009 (sobota) w sali Aula, Ozimska, WSZiA w Opolu, o godz. 11 jest mozliwosc pisania egzaminu zerowego ALBO 17 stycznia 2009 (sobota) w sali N2, Niedzialkowskiego, WSZiA w Opolu, o godz. 8 jest mozliwosc pisania zerowego, dodatkowo jest możliwość skorzystania z terminu 9I we Wrocławiu (jeśli z jakichś powodów osobistych lub organizacyjnych jest to dla kogoś wygodniejsze. Ten termin jest dostępny dla wszystkich z WSZiA i z WUE i może być albo poprawą zaliczenia albo przedbiegiem „zerowki” zarówno dla osób które planową zerówkę mają 10I jak i dla tych, które mają ją 17I, zapraszam osoby dla których jest to ułatwienie).]Prace testowe na „zerówce” nalezy oddac zlozone na pol i polozone razem ze swoja grupa administracyjna. Wypelnione indeksy wraz z aktualną kartą nalezy oddac przed egzaminem „zerowym” przedstawicielowi/staroscie swojej grupy. W dniu egzaminu zerowego, bezposrednio po pisemnej czesci egzaminu na ktora przewiduje okolo 55-60 minut, planuje dokonac sprawdzenia testów i wpisania proponowanych ocen. Nastepnie przedstawiciele grup z wszystkimi indeksami swojej grupy cwiczeniowej powinni dostarczyc mi wszystkie indeksy z kartami celem dokonania wpisu. Rezerwuję sobie prawo dopytania kilku – kilkunastu osób z grupy w celu potwierdzenia czy ocena wynikajaca z testu potwierdzona zostanie w czasie dopytki. Brak kontaktu z osobami ktore chce dopytac, traktowane jest jak odpowiedz niezadowalajaca i nie bede mial podstaw aby postawic ocene wynikajaca z testu.
====>
Egzamin – termin PIERWSZY – dla WSZiA w Opolu bedzie odbywać się 24 stycznia 2009 o godz. 11.30 w auli na Ozimskiej dla zjazdu który zaczął się 27IX (III sem. MSU), oraz 31 stycznia 2009 o godz. 8.20 w sali N2 na Niedziałkowskiego dla zjazdu który zaczął się 4X (VII sem. jednolitych).
Inne dodatkowe terminy – na stronie http://michalskig.com/pl

Na egzaminie – termin PIERWSZY – może być każdy kto ma karte i indeks. Jeśli ma ocene niedostateczna – to wystarczy ze z – terminu PIERWSZEGO – otrzyma ocene dobra i wtedy może mieć to zaliczone jako wpis dwóch dostatecznych. Dotyczy to tylko tych grup, które mialy ze mna zajecia z cwiczen (pozostali studenci poprawiaja cwiczenia u swego cwiczeniowca).
Nie ma przepisywania ocen z cwiczen – zgodnie z tym co ustalilismy na poczatku zajec (lista zadan, która w wersji do ksero otrzymali Panstwo na pierwszych zajeciach – rownolegle lista ta jest dostepna na stronie internetowej):
http://michalskig.wordpress.com/category/materialy-dla-studentow/
Przypomnę:
Forma zaliczenia wykładu/egzaminu: zdobycie minimum 51 punktów, za: pracę zaliczeniową indywidualną (do 30pkt), pracę zaliczeniową grupową (do 20pkt na członka 2-3 osobowej grupy), egzamin (do 80pkt), punkty z ćwiczeń (10% wartości rzeczywiście otrzymanych punktów lub wg przelicznika: za dst: 5pkt, za plus dst: 7pkt, za db: 9pkt, za plus db: 10pkt, za bdb: 20pkt).

W zwiazku z tym, ze W dniu egzaminu – termin PIERWSZY – wszyscy beda mieli wiedze na temat ocen z zaliczenia (brak takiej wiedzy to 0p. z zaliczenia = ndst z cwiczen) – wszystkim przypisuje taka ilosc punktow (na – terminie PIERWSZYM -) z tytulu oceny, ile wypracowali z cwiczen, czyli za bdb: 20pkt, za plus db: 10pkt, za db: 9pkt, za plus dst: 7pkt, za dst: 5pkt, za ndst = 0p. Wszyscy przystepujacy beda w punktacji traktowani tak jak wypracowali w trakcie cwiczen.
Co z punktami za cwiczenia (za bdb: 20pkt, za plus db: 10pkt, za db: 9pkt, za plus dst: 7pkt, za dst: 5pkt) oraz za pracę indywidualną i za pracę grupową? Jeśli ktoś otrzymał emailem informację o punktach za pracę indywidualną i/lub grupową, należy sumę tych punktów powiększoną o liczbę punktów z ćwiczeń (za bdb: 20pkt, za plus db: 10pkt, za db: 9pkt, za plus dst: 7pkt, za dst: 5pkt) wpisać wyraznie (najlepiej czerwonym kolorem) obok nazwiska na pracy egzaminu -PIERWSZY TERMIN-.
[24 stycznia 2009 (sobota) w sali Aula, Ozimska, WSZiA w Opolu, o godz. 11 jest mozliwosc pisania egzaminu ALBO 31 stycznia 2009 (sobota) w sali N2, Niedzialkowskiego, WSZiA w Opolu, o godz. 8 jest mozliwosc pisania egzaminu]
Prace testowe na terminie pierwszym nalezy oddac zlozone na pol i polozone razem ze swoja grupa administracyjna. Indeksy nalezy oddac przed egzaminem przedstawicielowi swojej grupy. W dniu egzaminu PIERWSZY TERMIN, bezposrednio po pisemnej czesci egzaminu na ktora przewiduje okolo 50-55 minut, planuje dokonac sprawdzenia testów i wpisania proponowanych ocen do protokolow. Nastepnie przedstawiciele grup z wszystkimi indeksami swojej grupy cwiczeniowej powinni dostarczyc mi wszystkie indeksy z kartami celem dokonania wpisu. Rezerwuję sobie prawo dopytania kilku – kilkunastu osób z grupy w celu potwierdzenia czy ocena wynikajaca z testu potwierdzona zostanie w czasie dopytki. Brak kontaktu z osobami ktore chce dopytac, traktowane jest jak odpowiedz niezadowalajaca i nie bede mial podstaw aby postawic ocene wynikajaca z testu.
=====>
Egzamin – termin drugi i dobiegi:
Jesli bedzie taka potrzeba – bedzie wyznaczony termin drugi (poprawkowy). Oraz terminy dodatkowe (tzw. „dobiegi”). O tych terminach informacja bedzie tylko i wylacznie na stronie http://michalskig.com/pl w zakladce: „Informacje i materiały dla studentów”.
Na egzaminach poprawkowych i na „dobiegach” nie licza sie punkty z prac indywidualnych ani grupowych, nie maja tez zastosowania punkty za ocene z cwiczen.
Na egzaminach poprawkowych i na „dobiegach”, ocena mozliwa z pisemnego testu jest ocena dostateczna lub nieostateczna. Na egzaminach poprawkowych i na „dobiegach” osoby chcace otrzymac wyzsza ocene po napisaniu pisemnego testu na ocene dostateczna moga zglosic chec uczestnictwa w „dopytce”. UWAGA! Na egzaminach poprawkowych i na „dobiegach” uczestnictwo w dopytce w przypadku niepowodzenia wiaze sie z utrata oceny dostatecznej uzyskanej z czesci pisemnej.
W dniu egzaminu TERMIN POPRAWKOWY, bezposrednio po pisemnej czesci egzaminu na ktora przewiduje okolo 40-45 minut, planuje dokonac sprawdzenia testów i wpisania proponowanych ocen do protokolow i indeksów. Prace testowe na poprawkowym terminie nalezy oddac zlozone na pol i wlozone do indeksu. Osoby zamierzace otrzymac ocene wyzsza niz dostateczna, na terminie poprawkowym – obok nazwiska na tescie powinny napisac czerwonym kolorem jakiego rodzaju ocene pragna otrzymac – jest to zgloszenie do dopytki. Brak takiej informacji powoduje, ze wpisuje to co wyszlo z testu (dst lub ndst). Rezerwuję sobie prawo dopytania dowolnej liczby osób z grupy w celu potwierdzenia czy ocena wynikajaca z testu potwierdzona zostanie w czasie dopytki. Brak kontaktu z osobami ktore chce dopytac, traktowane jest jak odpowiedz niezadowalajaca i nie bede mial podstaw aby postawic ocene wynikajaca z testu.

2008zimaWSZiA: Listy do wykładów i ćwiczeń ze Strategii Finansowych Przedsiębiorstw || eportal

Lista: Lista 01: PDF | Lista 01: DOC

2008zimaWSZiA OPOLE: wykłady Strategie Finansowe Przedsiębiorstw || eportal

|PPT|PDF|XLS|

2008zimaWUE: FGD – Finanse Gospodarstw Domowych – tematy || eportal

|DOC|PDF|

2008zimaWUE: zrzuty tablic z dn. 15X2008 ZFMŚP i ZFP || eportal

|PPT|PPT2|PDF|PDF2|PPTX|

2008zimaWSZiA: Slajdy z dn. 10-11X2008 do ćwiczeń i wykładów ze Strategii Finansowych Przedsiębiorstwa || eportal

|PPT|PPS|PDF|ODP|PPTX|

2008zimaWSZiA: Slajdy do wykładów ze Strategii Finansowych Przedsiębiorstwa || eportal

|PPT|PPS|PDF|ODP|PPTX|

2008zimaWUE: Listy do ćwiczeń z Zarządzania Finansami Przedsiębiorstwa || eportal

Lista: Lista 01: PDF | Lista 01: DOC

2008zimaWUE: Listy do wykładów i ćwiczeń z Zarządzania Finansami MŚP || eportal

Lista: Lista 01:PDF | Lista 01: DOC

2008zima: ecofinance / ekofinanse || eportal

|VID1|VID2|VID3|VID4|VID5|VID6|VID7|VID8||lista|
(c) Grzegorz Michalski, http://michalskig.com/ || Szukasz usług finansowych?
Moje profile: NF | profeo | XinG | LinkedIn | Ryze | GL | WP | SSRN | RepEC | AV | BP | PR | Worldwide Directory of Finance Faculty and Professionals | C.H. Beck | WN PWN | eBay | GP | Aukro
Strona Główna || Informacje i materiały dla studentów || Seminarium dyplomowe online || Szkolenia finansowe || AV || WKP || Framax || PUBLIKACJE: SSRN || PUBLIKACJE: REPEC || MY IC || SP || CV
Kontakt: EMAIL: Grzegorz.Michalski[at]ue.wroc.pl „[at]” zami na: „@” | | GG: 10800054

<><>
Reklamy

Comments are closed.

%d blogerów lubi to: