CONTROLLING

CONTROLLING I PLANOWANIE FINANSOWE W FIRMIE

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom podstawowych pojęć i zasad związanych z controllingiem finansowym, zarządzaniem finansami oraz planowaniem finansowym w firmie. Ma to na celu ułatwienie interpretacji obecnych oraz prognozowanie przyszłych wyników finansowych.

PROGRAM szkolenia dwudniowego, 12h [pierwszy dzień od godz. 10.00 do 16.00, drugi od 9.00 do 15.00]

1. ROLA CONTROLLINGU FINANSOWEGO W ZARZĄDZANIU PRZEDSIĘBIORSTWEM

• Strategiczny finansowy cel zarządzania firmą (maksymalizacja wartości przedsiębiorstwa, maksymalizacja bogactwa właścicieli)
• Cele krótko i długoterminowe (jak cele bieżące mają współgrać z celami strategicznymi, różnice między decyzjami krótkoterminowymi i długoterminowymi)
• Podstawy controllingu finansowego, zarządzania finansami i planowania finansowego (planowanie, realizacja, kontrola)

2. ANALIZA SYTUACJI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA

• Bilans, rachunek zysków i strat, analiza kosztów i przychodów
• Elementy analizy wskaźnikowej

3. BUDŻETOWANIE KAPITAŁOWE

• Szacowanie przepływów pieniężnych generowanych przez projekty inwestycyjne (FCF, NCF, OCF)
• Koszt kapitału finansującego projekty inwestycyjne (WACC)
• Analiza projektów inwestycyjnych (IRR, NPV)
• Optymalny budżet inwestycyjny (IOS, MCC)

4. BUDŻETOWANIE ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH – ZARZĄDZANIE NALEŻNOŚCIAMI, ZOBOWIĄZANIAMI, ZAPASAMI
• Cykl konwersji gotówki
• Strategie zarządzania kapitałem pracującym netto (strategie finansowania aktywów bieżących, strategie inwestowania w aktywa bieżące, strategie zarządzania kapitałem pracującym netto)
• Zarządzanie zapasami (metoda ABC, model POQ, VBPOQ, EOQ, VBPOQ)
• Zarządzanie należnościami (analiza przyrostowa zmian w polityce ściągania należności)
• Zarządzanie zobowiązaniami bieżącymi
• Zarządzanie środkami pieniężnymi (model Beranka, Baumola, Millera-Orra, Stone’a)
• Budżet gotówki (budżet środków pieniężnych)

Wszystkie elementy będą ilustrowane studiami przypadków [case studies].
Wskazane jest, aby uczestnicy szkolenia byli zaopatrzeni w kalkulatory z funkcjami matematycznymi.

Reklamy

Comments are closed.

%d blogerów lubi to: