finanse dla prawników

Program seminarium/szkolenia:

Finanse w praktyce prawnika: Jak odczytywać i rozumieć finansową treść sprawozdań przedsiębiorstwa

[Seminarium/Szkolenie dwudniowe, 12 godzinne, pierwszy dzień: 10:00 – 16:00, drugi dzień: 9.00 – 15:00]

1. Wpływ celu działania przedsiębiorstwa na treść i interpretację sprawozdań finansowych
• jakie cele może mieć firma, które z nich są niepełne a które właściwe
• jak mierzyć realizację tych celów i jakie odzwierciedlenie znajdzie to w sprawozdaniach finansowych
• jakie elementy kształtują wartość firmy i jak wpłynie to na jej ocenę
2. Analiza i ocena finansowej sytuacji przedsiębiorstwa na podstawie sprawozdań
• podstawowe informacje o sprawozdaniach finansowych
• elementy wnioskowania na podstawie wskaźników finansowych
• jakich błędów i uproszczeń unikać w czasie oceny firmy na podstawie sprawozdań
3. Przepływy pieniężne wypracowywane przez firmę
• siedem zasad dobrego identyfikowania wolnych przepływów pieniężnych
• czego nie wolno brać pod uwagę przy szacowaniu przepływów pieniężnych
• różnica między NCF (przepływy pieniężne netto), OCF (operacyjne przepływy pieniężne) i FCF (wolne przepływy pieniężne), jak je rozróżnić i jak właściwie wybrać
4. Pasywa bilansu i kapitały finansujące firmę
• jak kształtuje się koszt kapitału obcego
• co wpływa na poziom stopy kosztu kapitału własnego
• dlaczego koszt kapitału własnego jest wyższy od kosztu kapitału obcego
5. Aktywa bieżące firmy
• z czego wynika poziom zapasów
• co wpływa na poziom należności
• gotówka i ekwiwalenty gotówki utrzymywanej przez firmę
• strategie zarządzania kapitałem pracującym netto
6. Ocena przedsiębiorstwa przez kontrahentów i kapitałodawców
• jak inni patrzą na firmę
• ocena długoterminowej płynności
• metoda Wilcoxa
• salda strukturalne bilansu i ich wykorzystanie do oceny stopnia zagrożenia kryzysem
• wskaźniki płynności (WBP, WPP, CLI, NLB, Lambda)
• ocena adekwatności strategii w zakresie zarządzania kapitałem pracującym
• czego uczą nas wskaźniki rentowności
• jakie wnioski można wyciągną na podstawie wskaźników wypłacalności
• wskaźniki sprawności działania i ich wpływ na obraz firmy
• jak wykorzystać modele dyskryminacyjne, metody punktowe itp. narzędzia

Reklamy

Comments are closed.

%d blogerów lubi to: