Zarządzanie wartością

Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa
CEL SZKOLENIA:

Zapoznanie osób z problematyką i metodami wyceny przedsiębiorstw, ich zaletami, wadami i ograniczeniami oraz możliwościami praktycznego zastosowania.

UCZESTNICY:

Wszystkie osoby zainteresowane problematyką wyceny przedsiębiorstwa i zarządzania wartością przedsiębiorstwa.

NABYTA WIEDZA:

Poznanie narzędzi i technik stosowanych w procesie wyceny przedsiębiorstw, ich zalet i wad oraz możliwości ich praktycznego zastosowania. Prezentacja możliwych strategii przedsiębiorstwa przyczyniających się do kreacji wartości przedsiębiorstwa.

FORMA ZAJĘĆ:

Wykład, interaktywne ćwiczenia, rozwiązywanie praktycznych problemów, studium przypadku, dyskusja z uczestnikami.

SPECJALNE WYMAGANIA:

Uczestnicy powinni przynieść na zajęcia kalkulatory.

PROGRAM SZKOLENIA

Lp. Temat Zakres prezentowanych zagadnień (treść zajęć)
1. Cel funkcjonowania przedsiębiorstwa Maksymalizacja bogactwa właścicieli jako podstawowy cel działalności gospodarczej. Czynniki wpływające na wartość przedsiębiorstwa. Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa jako koncepcja w zarządzaniu.
2. Wartość przedsiębiorstwa Wartość księgowa. Wartość aktywów netto. Wartość likwidacyjna. Wartość odtworzeniowa. Wartość giełdowa. Wartość bieżąca przyszłych przepływów pieniężnych.
3. Przepływy pieniężne Wartość końcowa przedsiębiorstwa. Modele wyceny przedsiębiorstwa oparte na przepływach pieniężnych. Przepływy pieniężne dla przedsiębiorstwa. Przepływy pieniężne dla akcjonariuszy. Przepływy pieniężne dla podmiotów udostępniających kapitał. Skorygowana wartość obecna – APV.
4. Wolne przepływy pieniężne Składniki wolnych przepływów pieniężnych. Budżet kapitałowy. Wolne przepływy gotówkowe dla przedsiębiorstwa – FCF. Wolne przepływy pieniężne dla akcjonariuszy – FCE. Wolne przepływy pieniężne dla podmiotów udostępniających kapitał – FCC. Skorygowane przepływy pieniężne – AFCF. Pomiar składników wolnych przepływów pieniężnych.
5. Koszt kapitału Koszt kapitału a wartość przedsiębiorstwa. Kapitał własny. Dźwignia finansowa, operacyjna i całkowita – ujęcia statyczne i dynamiczne. Wpływ ryzyka na koszt kapitału. WACC. Struktura kapitałowa a WACC.
6. Mierniki efektywności Mierniki księgowe. Mierniki oparte na wartości. EVA. EVA a NPV. EVA a DCF. CFROI. Cykl życia przedsiębiorstwa.
7. Kapitał intelektualny w kreowaniu wartości przedsiębiorstwa Definicje kapitału intelektualnego. Pomiar kapitału intelektualnego. Wpływ tego kapitału na wzrost bogactwa właścicieli.
8. Podsumowanie Całościowy praktyczny przykład podsumowujące poznane zagadnienia

Reklamy

Comments are closed.

%d blogerów lubi to: