ZARZĄDZANIE FINANSAMI PRZEDSIĘBIORSTWA W WARUNKACH NIEPEWNOŚCI

ZARZĄDZANIE FINANSAMI PRZEDSIĘBIORSTWA W WARUNKACH NIEPEWNOŚCI

ZARZĄDZANIE FINANSAMI PRZEDSIĘBIORSTWA W WARUNKACH NIEPEWNOŚCI

Cel szkolenia:

zapoznanie uczestników z podstawowymi zagadnieniami z zakresu zarządzania finansami przedsiębiorstwa
działającego w warunkach ryzyka i niepewności.

 

Metodyka szkolenia:

Szkolenia mają charakter warsztatów z wykorzystaniem środków audiowizualnych połączonych z prezentacją
i rozwiązywaniem studiów przypadków.

 

Czas trwania: 16 godzin zajęć (2 dni robocze)

 

Program szkolenia:

1. Finansowy cel zarządzania przedsiębiorstwem: zwiększanie bogactwa właściciela/i przedsiębiorstwa

·      jakie cele może mieć firma, które z nich są niepełne a które właściwe

·      jak mierzyć realizację tych celów

·      jakie elementy kształtują wartość bogactwa właściciela firmy

·      jak ryzyko i niepewność wpływa na realizację głównego celu

 

2.  Zmiana wartości pieniądza w czasie

·      prosta prezentacja fundamentów matematyki finansowej

·      dlaczego wartość pieniądza w czasie zmienia się niezależnie od tego czy jest inflacja:
wpływ ryzyka, niepewności, płynności itp.

·      jak porównywać kwoty z różnych momentów czasowych

 

3.  Szacowanie wolnych przepływów pieniężnych generowanych przez przedsiębiorstwo

·      siedem zasad prawidłowego szacowania wolnych przepływów pieniężnych

·      czego nie wolno brać pod uwagę przy szacowaniu przepływów pieniężnych

·      różnica między NCF (przepływy pieniężne netto), OCF (operacyjne przepływy pieniężne)
i FCF (wolne przepływy pieniężne), jak je rozróżnić i jak właściwie wybrać

 

4.  Metody oceny projektów inwestycyjnych (NPV, IRR)

·      jak interpretować kryteria decyzyjne

·      kiedy nie stosować IRR

·      jak z dwóch identycznie rentownych wzajemnie wykluczających się projektów wybrać lepszy

 

5.  Szacowanie stóp kosztu kapitału finansującego inwestycje

·      jak kształtuje się koszt kapitału obcego

·      co wpływa na poziom stopy kosztu kapitału własnego

·      dlaczego koszt kapitału własnego jest wyższy od kosztu kapitału obcego

·      wpływ ryzyka i niepewności na stopę kosztu kapitału

 

6.  Krótkoterminowe zarządzanie kapitałem (przegląd elementów zarządzania zapasami,
środkami pieniężnymi i należnościami)

·      jak zarządzać zapasami i jak niepewność wpływa na poziom zapasów

·      jakie poziomy należności utrzymywać i jak niepewność wpływa na poziom należności

·      ile gotówki powinna mieć przedsiębiorstwo i jak niepewność wpływa na poziom gotówki

·      strategie zarządzania kapitałem pracującym netto w warunkach niepewności

 

7.  Finansowa kondycja przedsiębiorstwa oraz kontrahentów przedsiębiorstwa

·      podstawowe informacje o elementach kształtujących sytuację finansową

·      elementy wnioskowania na podstawie wskaźników finansowych

·      jakich błędów i uproszczeń unikać

·      jak ryzyko i niepewność przekładają się na interpretację sytuacji przedsiębiorstwa

http://www.peteks.k.pl/szkolenie2.1.1/VZarzadzaniefinansamifirmy.htm

MSD FINANSE MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, WUE)

Lista: | DOC | DOCX | PDF | ODT | ZIP | PL | <= pierwsze zajęcia 7 X 2009

Zrzut tablicy: |zdj|zdj|zdj| <= zajęcia z 7 X 2009

FINANSE MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, WUE)

Lista: | DOC | DOCX | PDF | ODT | ZIP | PL | <= pierwsze zajęcia 20 IX 2009

Zrzut tablicy: |zdj1|zdj2|zdj3|zdj4| <= zajęcia z 20 IX 2009

(c) Grzegorz Michalski, http://michalskig.com/ || Szukasz ciekawych usług finansowych?
Moje profile: NF | profeo | XinG | LinkedIn | Ryze | GL | WP | SSRN | RepEC | AV | BP | PR | Worldwide Directory of Finance Faculty and Professionals | C.H. Beck | WN PWN | eBay | GP | oddk | oddk2 | Aukro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | O | P | R | pubdoc | pubpdf | wkppdf | dyplp | dyplj |
 
Strona Główna || Informacje i materiały dla studentów || Seminarium dyplomowe online || Szkolenia finansowe || AV || WKP || Framax || PUBLIKACJE: SSRN || PUBLIKACJE: REPEC || MY IC || SP || CV
Kontakt: EMAIL: Grzegorz.Michalski[at]ue.wroc.pl „[at]” zami na: „@” | | GG: 10800054

||||||||

//////// ////////////////////////////////////////////////////////////////////

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 

 

 

 

 

 

 

Previous Older Entries