Cytowania, poszukiwanie cytowań. Należy je zgłaszać na adres ema il: cytuje.michalskiego@gmail.com

Cytowania, poszukiwanie cytowań. Należy je zgłaszać na adres email: cytuje.michalskiego

Jest możliwość uzyskania dodatkowych punktów za wyszukiwanie cytowań. Moich cytowań.

Co to są cytowania i po co mi to potrzebne?

Do oceny dorobku naukowego Ministerstwo Nauki i Narodowe Centrum Nauki od 2011 roku zaczęły stosować wcześniej nieużywane miary jakimi są "liczba cytowań" i "indeks H".

Niestety polskie czasopisma i książki nie są zdigitalizowane i stąd niezwykle trudno znaleźć kiedy i przez kogo było się zacytowanym.

Dlatego ogłaszam nieustający konkurs dla moich studentów, polegający na wynajdywaniu cytowań i wysyłanie ich do mnie na adres: cytuje.michalskiego, cytowań których sam jeszcze nie odkryłem.

Za jedno cytowanie polskojęzyczne przyznaję 3 punkty. Za jedno cytowanie niepolskojęzyczne przyznaję 6 punktów. Za jedno cytowanie anglojęzyczne z listy filadelfijskiej 9 punktów (Journal Citation Repoerts lub Scopus).

Punkty należą się osobie, która zgłasza, udokumentuje i wysyła na adres: cytuje.michalskiego cytowanie którego nie znam.

Punkty należą się osobie, która zgłasza, udokumentuje i wysyła na adres: cytuje.michalskiego cytowanie jako pierwsza (liczy się moment wpłynięcia prawidłowego zgłoszenia na adres email: cytuje.michalskiego )

Aktualny stan mojej wiedzy na temat cytowań moich prac znajduje się pod adresem:

http://michalskig.ue.wroc.pl/indeksH/indeksH.pdf

Z założenia będzie ten spis aktualizowany najpóźniej 10 dni od ostatniego znalezionego cytowania, dlatego ryzyko, że zgłaszasz cytowanie, które już znam ale jeszcze nie jest uwzględnione, występuje, ale jest niewielkie.

Aktualny stan moich publikacji (których cytowań szukamy i do których się przyznaję) jest pod adresem:

http://michalskig.wordpress.com/publikacje

Spis ten jest niekompletny i jeśli znajdziesz cytowanie innej publikacji spoza tego spisu – autorstwa G. Michalski, G. Michalsky, G.M. Michalski, lub podobnego, i wydaje się, że to może być moje – to lepiej wyślij zgłoszenie, niż miałoby się zmarnować. W najgorszym razie okaże się nie moje i nie przyznam punktów.

Jak zgłaszać i udokumentować?

Na adres email: cytuje.michalskiego należy wysłać zgłoszenie i udokumentowanie cytowania.

Należy podać CO z moich prac jest cytowane i przez kogo i gdzie.

Przykład1:

Michalski G., Ocena finansowa kontrahenta na podstawie sprawozdań finansowych (Financial Valuation of the Firm based on Financial Statements in Polish), ODDK, Gdańsk 2008, ISBN: 83-74265-09-6, cited by: Tomasz Jedynak, Ryzyko w działalności gospodarczej – metody oceny oraz techniki zarządzaniaRisk in a business activity – methods of valuation and techniques of management (in Polish), Zeszyty naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Bochni (8)/2010, (Folia Oeconomica Bochniensia) ISSN:1731-2310, p. 63, 71, 72.

Przykład2:

Michalski G., Portfolio management approach in trade credit decision making, Romanian Journal of Economic Forecasting 3/2007, ISSN: 1582-6163, Institute of Economic Forecasting, Bucharest 2007, ss. 42-53. Michlaski G., Portfolio Management Approach in Trade Credit Decision Making, Romanian Journal of Economic Forecasting,Vo1.3,2007, cited by: Shahid Ali & Muhammad Ramzan Akhtar Khan, Searching for internal and external factors that determine working capital management for manufacturing firms in Pakistan, African Journal of Business Management Vol. 5(7), pp. 2942-2949, 4 April, 2011, Available online at http://www.academicjournals.org/AJBM, ISSN 1993-8233 ©2011 Academic Journals, indeksowany w Social Sciences Citation Index, na str. 2943, 2949.

Należy dołączyć do wiadomości ze zgłoszeniem plik/pliki ze skanem lub fotografią (np. z aparatu fotograficznego w telefonie), zawierające stronę na której występuje cytowanie, zawierające pierwszą stronę artykułu w którym jest cytowanie, zawierające pierwsze strony czasopisma w którym jest cytowanie (z czytelnym tytułem czasopisma, numerem ISSN lub ISBN, numerami wydania i danymi pozwalającymi na identyfikację publikacji). Preferowany format to PDF. W ostateczności może być format pliku graficznego JPG, lub podobnego.

Termin: do odwołania, jest to nieustający konkurs.

Comments are closed.

%d blogerów lubi to: