Prispevek (NON PROFIT ORGANIZATION LIQUID ASSETS STRATEGIES): http://ssrn.com/abstract=1917755 !NPO |>|<| http://ssrn.com/abstract=1917755 | NON PROFIT ORGANIZATION LIQUID ASSETS STRATEGIES

Paper (NON PROFIT ORGANIZATION LIQUID ASSETS STRATEGIES): http://ssrn.com/abstract=1917755

>|< http://ssrn.com/abstract=1917755 | NON PROFIT ORGANIZATION LIQUID ASSETS STRATEGIES

SSRN-id1917755 (1).pdf

: http://ssrn.com/abstract=1917755 | NON PROFIT ORGANIZATION LIQUID ASSETS STRATEGIES

Paper (NON PROFIT ORGANIZATION LIQUID ASSETS STRATEGIES): http://ssrn.com/abstract=1917755

Subject: http://ssrn.com/abstract=1917755 | NON PROFIT ORGANIZATION LIQUID ASSETS STRATEGIES

nabędę dom

Poszukuję do kupienia domu w okolicach Wrocławia albo w okolicach Oławy (dolnośląskie) lub Oleśnicy (dolnośląskie) lub pomiędzy Namysłowem (opolskie) a Wrocławiem. Może być też w okolicach Brzegu (na trasie pomiędzy Opolem a Wrocławiem, województwo opolskie, poczta: 49-300 Brzeg, nie mylić z Brzegiem Dolnym czy Brzegiem Głogowskim, chodzi o Brzeg)

http://wp.me/s1L0OZ-do

Dom powinien być gotowy do zamieszkania, raczej parterowy, wolnostojący, przed zakupem chcę mieć możliwość wynajmowania go przez minimum 2 miesiące aby dopiero po tym okresie wynajmu podjąć ostateczną decyzję.

Propozycje z ceną zakupu i kosztem dwumiesięcznego wynajmu, zdjęciami, rzutami pomieszczeń i działki z dokładną lokalizacją, dokładnym opisem i propozycjami kiedy można dom obejrzeć proszę wysyłać na

FAKS:

+48717183313

czyli: 717183313

lub emailowo:

kupiedomolawa [at] gmail.com

Telefon: 717181717

zarzadzanie projektem inwestycyjnym i ryzykiem w projekcie ! program seminarium, elementy szkolenia, składniki warsztatu, agenda workshopu :-)

Zarządzanie projektem inwestycyjnym i ryzykiem w projekcie

Trener: Grzegorz Michalski, Tel. 503452860, email: michalskig, http://michalskig.com/

Zarządzanie projektem inwestycyjnym i ryzykiem w projekcie

Seminarium dwudniowe (dwudniowy workshop). Pierwszego dnia od 10.00 do 16.00, drugiego dnia od 9.00 do 15.00

Program szkolenia

 1. Finansowy cel zarządzania przedsiębiorstwem
  • cel podejmowania inwestycji rzeczowych
 2. Rodzaje rzeczowych projektów inwestycyjnych: rozwojowe, modernizacyjne, dywestycyjne i odtworzeniowe
 3. Ocena inwestycji rzeczowych na podstawie okresu zwrotu
 4. Elementy matematyki finansowej – zmiana wartości pieniądza w czasie
  • wartość przyszła
  • kapitalizacja przepływów pieniężnych
  • wartość obecna
  • dyskontowanie przepływów pieniężnych
  • wartość obecna renty
 5. Ocena inwestycji rzeczowych na podstawie:
  • zdyskontowanego okresu zwrotu
  • zaktualizowanej wartości netto projektu – NPV
  • wewnętrznej stopy zwrotu projektu – IRR
  • zmodyfikowanej wewnętrznej stopy zwrotu projektu – MIRR
  • indeksu zyskowności projektu – PI
 6. Szacowanie przepływów pieniężnych generowanych przez projekty inwestycje
  • różnice w szacowaniu:
   1. NCF – przepływów pieniężnych netto
   2. szacowanie OCF – operacyjnych przepływów pieniężnych netto
   3. szacowanie FCF – wolnych przepływów pieniężnych netto
  • zasady szacowania przepływów generowanych przez inwestycje rzeczowe
   1. zasada dotycząca zysku w sensie księgowym
   2. zasada dotycząca separowalności konsekwencji decyzji operacyjnych od finansowych
   3. zasada dotycząca kosztów utopionych i korzyści utopionych
   4. zasada dotycząca kosztów alternatywnych i korzyści alternatywnych
   5. zasada dotycząca efektów zewnętrznymi
   6. zasada dotycząca traktowania zmian w poziomie kapitału operacyjnego
 7. Stopa kosztu kapitału
  • koszt kapitału własnego
  • koszt kapitału obcego
  • zasady szacowania
  • średni wazony koszt kapitału – WACC
  • ryzyko projektu a koszt kapitału
  • marginalny koszt kapitału – MCC
  • relacja struktury kapitału i kosztu kapitału
  • teorie struktury kapitału i praktyczne wnioski z nich płynące w warunkach polskich
 8. Optymalny budżet inwestycyjny przedsiębiorstwa
  • krzywa możliwości inwestycyjnych – IOS
  • krzywa marginalnego kosztu kapitału – MCC
 9. Uwzględnianie ryzyka przy ocenie projektów inwestycyjnych
  • metody pośrednie uwzględniania ryzyka
   1. analiza wrażliwości inwestycji rzeczowej
   2. analiza scenariuszy
   3. analiza drzew decyzyjnych
   4. analiza symulacyjna
  • metody bezpośrednie uwzględniania ryzyka
   1. równoważnik pewności
   2. stopa dyskontowa uwzględniająca ryzyko – RADR
 10. Ocena rzeczowych projektów inwestycyjnych o różnym czasie trwania
 11. Optymalny czas trwania projektu
  Metoda tradycyjna i metoda oparta na cyklu życia przedsiębiorstwa
 12. Elementy teorii portfela
  Rzeczowe projekty inwestycyjne firmy jako portfel projektów
 13. Wartość opcji rzeczowych
  Rzeczowy projekt inwestycyjny jako opcja

Celem szkolenia jest zaprezentowanie uczestnikom fundamentalnych koncepcji umożliwiających zrozumienie procesu analizy i oceny przedsięwzięć, inwestycji rzeczowych oraz strategii podejmowanych przez firmy z punktu widzenia maksymalizacji ekonomicznej wartości przedsiębiorstwa. W trakcie szkolenia dokonana zostanie prezentacja wiedzy pozwalającej na efektywniejsze decyzje w zakresie podjęcia lub rezygnacji z podjęcia przedsięwzięć inwestycyjnych w zależności od ich finansowej rentowności. Inwestycje rzeczowe zamrażają kapitał przedsiębiorstwa. Kapitał ten kosztuje. Stąd konieczność sensownego budżetowania kapitału. Przedstawione w czasie szkolenia propozycje zastosowania prezentowanych zagadnień w praktyce ilustrować będą studia przypadków.|

Zarządzanie projektem inwestycyjnym i ryzykiem w projekcie
Szkolenie dwudniowe. Pierwszego dnia od 10.00 do 16.00, drugiego dnia od 9.00 do 15.00

Zarządzanie projektem inwestycyjnym i ryzykiem w projekcie

Program szkolenia

1/ Finansowy cel zarządzania przedsiębiorstwem

cel podejmowania inwestycji rzeczowych

2/ Rodzaje rzeczowych projektów inwestycyjnych: rozwojowe, modernizacyjne, dywestycyjne i odtworzeniowe

3/ Ocena inwestycji rzeczowych na podstawie okresu zwrotu

4/ Elementy matematyki finansowej – zmiana wartości pieniądza w czasie

wartość przyszła

kapitalizacja przepływów pieniężnych

wartość obecna

dyskontowanie przepływów pieniężnych

wartość obecna renty

5/ Ocena inwestycji rzeczowych na podstawie:

zdyskontowanego okresu zwrotu

zaktualizowanej wartości netto projektu – NPV

wewnętrznej stopy zwrotu projektu – IRR

zmodyfikowanej wewnętrznej stopy zwrotu projektu – MIRR

indeksu zyskowności projektu – PI

6/ Szacowanie przepływów pieniężnych generowanych przez projekty inwestycje

różnice w szacowaniu:

NCF – przepływów pieniężnych netto

szacowanie OCF – operacyjnych przepływów pieniężnych netto

szacowanie FCF – wolnych przepływów pieniężnych netto

zasady szacowania przepływów generowanych przez inwestycje rzeczowe

zasada dotycząca zysku w sensie księgowym

zasada dotycząca separowalności konsekwencji decyzji operacyjnych od finansowych

zasada dotycząca kosztów utopionych i korzyści utopionych

zasada dotycząca kosztów alternatywnych i korzyści alternatywnych

zasada dotycząca efektów zewnętrznymi

zasada dotycząca traktowania zmian w poziomie kapitału operacyjnego

7/ Stopa kosztu kapitału

koszt kapitału własnego

koszt kapitału obcego

zasady szacowania

średni wazony koszt kapitału – WACC

ryzyko projektu a koszt kapitału

marginalny koszt kapitału – MCC

relacja struktury kapitału i kosztu kapitału

teorie struktury kapitału i praktyczne wnioski z nich płynące w warunkach polskich

8/ Optymalny budżet inwestycyjny przedsiębiorstwa

krzywa możliwości inwestycyjnych – IOS

krzywa marginalnego kosztu kapitału – MCC

9/ Uwzględnianie ryzyka przy ocenie projektów inwestycyjnych

metody pośrednie uwzględniania ryzyka

analiza wrażliwości inwestycji rzeczowej

analiza scenariuszy

analiza drzew decyzyjnych

analiza symulacyjna

metody bezpośrednie uwzględniania ryzyka

równoważnik pewności

stopa dyskontowa uwzględniająca ryzyko – RADR

10/ Ocena rzeczowych projektów inwestycyjnych o różnym czasie trwania

11/ Optymalny czas trwania projektu

Metoda tradycyjna i metoda oparta na cyklu życia przedsiębiorstwa

Elementy teorii portfela

12/ Rzeczowe projekty inwestycyjne firmy jako portfel projektów

13/ Wartość opcji rzeczowych

Rzeczowy projekt inwestycyjny jako opcja

Celem szkolenia jest zaprezentowanie uczestnikom fundamentalnych koncepcji umożliwiających zrozumienie procesu analizy i oceny przedsięwzięć, inwestycji rzeczowych oraz strategii podejmowanych przez firmy z punktu widzenia maksymalizacji ekonomicznej wartości przedsiębiorstwa. W trakcie szkolenia dokonana zostanie prezentacja wiedzy pozwalającej na efektywniejsze decyzje w zakresie podjęcia lub rezygnacji z podjęcia przedsięwzięć inwestycyjnych w zależności od ich finansowej rentowności. Inwestycje rzeczowe zamrażają kapitał przedsiębiorstwa. Kapitał ten kosztuje. Stąd konieczność sensownego budżetowania kapitału. Przedstawione w czasie szkolenia propozycje zastosowania prezentowanych zagadnień w praktyce ilustrować będą studia przypadków.

[Zarządzanie projektem inwestycyjnym i ryzykiem w projekcie – program seminarium, elementy szkolenia, składniki warsztatu, agenda workshopu]

Zarzdzanie_projektem_inwestycyjnym_i_ryzykiem_w_projekcieprogramszkolenia_michalskig.doc

Zarzdzanie_projektem_inwestycyjnym_i_ryzykiem_w_projekcieprogramszkolenia_michalskig.docx

Zarzdzanie_projektem_inwestycyjnym_i_ryzykiem_w_projekcieprogramszkolenia_michalskig.odt

Zarzdzanie_projektem_inwestycyjnym_i_ryzykiem_w_projekcieprogramszkolenia_michalskig.pdf

Program szkolenia: Rentowność i ryzyko w projekcie operacyjnym i inwestycyjnym | Zarządzanie projektem inwest ycyjnym i ryzykiem w projekcie

Rentowność i ryzyko w projekcie operacyjnym i inwestycyjnym

Trener: Grzegorz Michalski, Tel. 503452860, email: michalskig, http://michalskig.com/

Rentowność i ryzyko w projekcie operacyjnym i inwestycyjnym

Szkolenie dwudniowe. Pierwszego dnia od 10.00 do 16.00, drugiego dnia od 9.00 do 15.00

Program szkolenia

 1. Finansowy cel zarządzania przedsiębiorstwem
  • cel podejmowania inwestycji rzeczowych
 2. Rodzaje rzeczowych projektów inwestycyjnych: rozwojowe, modernizacyjne, dywestycyjne i odtworzeniowe
 3. Ocena inwestycji rzeczowych na podstawie okresu zwrotu
 4. Elementy matematyki finansowej – zmiana wartości pieniądza w czasie
  • wartość przyszła
  • kapitalizacja przepływów pieniężnych
  • wartość obecna
  • dyskontowanie przepływów pieniężnych
  • wartość obecna renty
 5. Ocena inwestycji rzeczowych na podstawie:
  • zdyskontowanego okresu zwrotu
  • zaktualizowanej wartości netto projektu – NPV
  • wewnętrznej stopy zwrotu projektu – IRR
  • zmodyfikowanej wewnętrznej stopy zwrotu projektu – MIRR
  • indeksu zyskowności projektu – PI
 6. Szacowanie przepływów pieniężnych generowanych przez projekty inwestycje
  • różnice w szacowaniu:
   1. NCF – przepływów pieniężnych netto
   2. szacowanie OCF – operacyjnych przepływów pieniężnych netto
   3. szacowanie FCF – wolnych przepływów pieniężnych netto
  • zasady szacowania przepływów generowanych przez inwestycje rzeczowe
   1. zasada dotycząca zysku w sensie księgowym
   2. zasada dotycząca separowalności konsekwencji decyzji operacyjnych od finansowych
   3. zasada dotycząca kosztów utopionych i korzyści utopionych
   4. zasada dotycząca kosztów alternatywnych i korzyści alternatywnych
   5. zasada dotycząca efektów zewnętrznymi
   6. zasada dotycząca traktowania zmian w poziomie kapitału operacyjnego
 7. Stopa kosztu kapitału
  • koszt kapitału własnego
  • koszt kapitału obcego
  • zasady szacowania
  • średni wazony koszt kapitału – WACC
  • ryzyko projektu a koszt kapitału
  • marginalny koszt kapitału – MCC
  • relacja struktury kapitału i kosztu kapitału
  • teorie struktury kapitału i praktyczne wnioski z nich płynące w warunkach polskich
 8. Optymalny budżet inwestycyjny przedsiębiorstwa
  • krzywa możliwości inwestycyjnych – IOS
  • krzywa marginalnego kosztu kapitału – MCC
 9. Uwzględnianie ryzyka przy ocenie projektów inwestycyjnych
  • metody pośrednie uwzględniania ryzyka
   1. analiza wrażliwości inwestycji rzeczowej
   2. analiza scenariuszy
   3. analiza drzew decyzyjnych
   4. analiza symulacyjna
  • metody bezpośrednie uwzględniania ryzyka
   1. równoważnik pewności
   2. stopa dyskontowa uwzględniająca ryzyko – RADR
 10. Ocena rzeczowych projektów inwestycyjnych o różnym czasie trwania
 11. Optymalny czas trwania projektu
  Metoda tradycyjna i metoda oparta na cyklu życia przedsiębiorstwa
 12. Elementy teorii portfela
  Rzeczowe projekty inwestycyjne firmy jako portfel projektów
 13. Wartość opcji rzeczowych
  Rzeczowy projekt inwestycyjny jako opcja

Celem szkolenia jest zaprezentowanie uczestnikom fundamentalnych koncepcji umożliwiających zrozumienie procesu analizy i oceny przedsięwzięć, inwestycji rzeczowych oraz strategii podejmowanych przez firmy z punktu widzenia maksymalizacji ekonomicznej wartości przedsiębiorstwa. W trakcie szkolenia dokonana zostanie prezentacja wiedzy pozwalającej na efektywniejsze decyzje w zakresie podjęcia lub rezygnacji z podjęcia przedsięwzięć inwestycyjnych w zależności od ich finansowej rentowności. Inwestycje rzeczowe zamrażają kapitał przedsiębiorstwa. Kapitał ten kosztuje. Stąd konieczność sensownego budżetowania kapitału. Przedstawione w czasie szkolenia propozycje zastosowania prezentowanych zagadnień w praktyce ilustrować będą studia przypadków.|

Zarządzanie projektem inwestycyjnym i ryzykiem w projekcie
Szkolenie dwudniowe. Pierwszego dnia od 10.00 do 16.00, drugiego dnia od 9.00 do 15.00

Zarządzanie projektem inwestycyjnym i ryzykiem w projekcie

Program szkolenia

1/ Finansowy cel zarządzania przedsiębiorstwem

cel podejmowania inwestycji rzeczowych

2/ Rodzaje rzeczowych projektów inwestycyjnych: rozwojowe, modernizacyjne, dywestycyjne i odtworzeniowe

3/ Ocena inwestycji rzeczowych na podstawie okresu zwrotu

4/ Elementy matematyki finansowej – zmiana wartości pieniądza w czasie

wartość przyszła

kapitalizacja przepływów pieniężnych

wartość obecna

dyskontowanie przepływów pieniężnych

wartość obecna renty

5/ Ocena inwestycji rzeczowych na podstawie:

zdyskontowanego okresu zwrotu

zaktualizowanej wartości netto projektu – NPV

wewnętrznej stopy zwrotu projektu – IRR

zmodyfikowanej wewnętrznej stopy zwrotu projektu – MIRR

indeksu zyskowności projektu – PI

6/ Szacowanie przepływów pieniężnych generowanych przez projekty inwestycje

różnice w szacowaniu:

NCF – przepływów pieniężnych netto

szacowanie OCF – operacyjnych przepływów pieniężnych netto

szacowanie FCF – wolnych przepływów pieniężnych netto

zasady szacowania przepływów generowanych przez inwestycje rzeczowe

zasada dotycząca zysku w sensie księgowym

zasada dotycząca separowalności konsekwencji decyzji operacyjnych od finansowych

zasada dotycząca kosztów utopionych i korzyści utopionych

zasada dotycząca kosztów alternatywnych i korzyści alternatywnych

zasada dotycząca efektów zewnętrznymi

zasada dotycząca traktowania zmian w poziomie kapitału operacyjnego

7/ Stopa kosztu kapitału

koszt kapitału własnego

koszt kapitału obcego

zasady szacowania

średni wazony koszt kapitału – WACC

ryzyko projektu a koszt kapitału

marginalny koszt kapitału – MCC

relacja struktury kapitału i kosztu kapitału

teorie struktury kapitału i praktyczne wnioski z nich płynące w warunkach polskich

8/ Optymalny budżet inwestycyjny przedsiębiorstwa

krzywa możliwości inwestycyjnych – IOS

krzywa marginalnego kosztu kapitału – MCC

9/ Uwzględnianie ryzyka przy ocenie projektów inwestycyjnych

metody pośrednie uwzględniania ryzyka

analiza wrażliwości inwestycji rzeczowej

analiza scenariuszy

analiza drzew decyzyjnych

analiza symulacyjna

metody bezpośrednie uwzględniania ryzyka

równoważnik pewności

stopa dyskontowa uwzględniająca ryzyko – RADR

10/ Ocena rzeczowych projektów inwestycyjnych o różnym czasie trwania

11/ Optymalny czas trwania projektu

Metoda tradycyjna i metoda oparta na cyklu życia przedsiębiorstwa

Elementy teorii portfela

12/ Rzeczowe projekty inwestycyjne firmy jako portfel projektów

13/ Wartość opcji rzeczowych

Rzeczowy projekt inwestycyjny jako opcja

Celem szkolenia jest zaprezentowanie uczestnikom fundamentalnych koncepcji umożliwiających zrozumienie procesu analizy i oceny przedsięwzięć, inwestycji rzeczowych oraz strategii podejmowanych przez firmy z punktu widzenia maksymalizacji ekonomicznej wartości przedsiębiorstwa. W trakcie szkolenia dokonana zostanie prezentacja wiedzy pozwalającej na efektywniejsze decyzje w zakresie podjęcia lub rezygnacji z podjęcia przedsięwzięć inwestycyjnych w zależności od ich finansowej rentowności. Inwestycje rzeczowe zamrażają kapitał przedsiębiorstwa. Kapitał ten kosztuje. Stąd konieczność sensownego budżetowania kapitału. Przedstawione w czasie szkolenia propozycje zastosowania prezentowanych zagadnień w praktyce ilustrować będą studia przypadków.

Rentownoiryzykowprojekcieoperacyjnymiinwestycyjnymprogramszkolenia_michalskig.doc

Rentownoiryzykowprojekcieoperacyjnymiinwestycyjnymprogramszkolenia_michalskig.docx

Rentownoiryzykowprojekcieoperacyjnymiinwestycyjnymprogramszkolenia_michalskig.odt

Rentownoiryzykowprojekcieoperacyjnymiinwestycyjnymprogramszkolenia_michalskig.pdf

przykładowy indeks H {Hirscha} dla publikacji Grzegorza Michalskiego iH z 02 VIII 2011

Jaki jest sposób szacowania indeksu Hirscha?
Przykład: Indeks Hirscha dla publikacji Grzegorza Michalskiego [[indeks H z 02
sierpień 2011]]

Grzegorz Michalski PhD, Wroclaw University of Economics (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Department of Corporate Finance and Value Management (Katedra Finansów Przedsiębiorstwa i Zarządzania Wartością)

Indeks Hirscha = Indeks H = 5 bez samocytowań.

5 publikacji: (PWN1, CDW1, CHB1, CHB2, EDUK) cytowane po nie mniej niż 5 razy każda z tych 5.

W chwili obecnej jest 6 publikacji cytowane po 5 lub więcej razy każda z tych 6.

Liczba wszystkich cytowań = 124 bez samocytowań

Liczba cytatów, bez samocytowań, liczonych restrykcyjnie (czyli gdy ten sam autor cytuje tę samą pracę w tej samej pracy wielokrotnie – jest to o odnotowywane jako jedno cytowanie)

Stan na 2 sierpnia 2011

(indeks H jest zaniżony, ponieważ nie znalazłem wszystkich cytowań, w przypadku znalezienia jakichś moich cytowań nieuwzględnionych poniżej, proszę o kontakt: tel. +48503452860, email: Grzegorz.Michalski lub: cytuje.michalskiego)

indeksh2viii2011.doc

indeksh2viii2011.docx

indeksh2viii2011.odt

indeksh2viii2011.pdf

michalskigrzegorz_publikacje02sierpien2011.doc

michalskigrzegorz_publikacje02sierpien2011.docx

michalskigrzegorz_publikacje02sierpien2011.odt

michalskigrzegorz_publikacje02sierpien2011.pdf