Autoreferat przedstawiający opis dorobku i osiągnięć naukowych G rzegorza Michalskiego

Grzegorz Michalski posiada stopień naukowy doktora oraz osiągnięcia naukowe uzyskane po otrzymaniu stopnia doktora stanowiące znaczny wkład w rozwój dyscypliny naukowej jaką są finanse oraz wykazuje się istotną aktywnością naukową.

Do osiągnięć naukowych Grzegorza Michalskiego stanowiących znaczny wkład w rozwój finansów zalicza się siedem osiągnięć:

[*] (1) Dzieło opublikowane w całości: Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach (Financial Liquidity in Small and Medium Enterprises in Polish), Polish Scientific Publishers PWN/Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, ISBN:8301143460, pozycja cytowana ponad 35 razy (za: http://michalskig.com/indeksH.doc).

| [spis treści] http://ksiegarnia.pwn.pl/public/pdf/4351.pdf |

[*] (2) Dzieło opublikowane w całości: Leksykon zarządzania finansami (Lexicon of financial management in Polish), Wydawnictwo C.H. BECK, Warszawa 2004 s. 92, ISBN:8373872760, pozycja cytowana ponad 10 razy (za: http://michalskig.com/indeksH.doc).

| [spis treści] http://www.ksiegarnia.beck.pl/pdf/V-VIII_leksykon.pdf | [fragment] http://www.ksiegarnia.beck.pl/pdf/10-11_leksykon.pdf |

[*] (3) Dzieło opublikowane w całości: Wprowadzenie do zarządzania finansami przedsiębiorstw (Introduction to entrepreneurial financial management in Polish), CHBeck, Warszawa 2010, ISBN: 9788325515096.

|[spis treści] http://www.ksiegarnia.beck.pl/pdf/spis_Wprowadzenie_do_zarządzania.pdf | [wprowadzenie] http://www.ksiegarnia.beck.pl/pdf/wpr_Wprowadzenie_do_zarządzania.pdf | [fragmenty] http://ssrn.com/abstract=1934041 |

(4) Jednotematyczny cykl publikacji z zakresu zarządzania płynnością finansową w kontekście maksymalizacji wartości przedsiębiorstwa (Value-Based Liquidity Management), do którego zaliczają się publikacje: Operational risk in current assets investment decisions: Portfolio management approach in accounts receivable, Agricultural Economics – Zemedelska Ekonomika, 54/1: 12-19, 2008, cytowane wewnątrz JCR: 2 razy (IF = 0,716); |[całość] http://ssrn.com/abstract=1562672 |[całość] http://michalskig.files.wordpress.com/2011/11/ssrn-id1562672.pdf | Value-based inventory management, Romanian Journal of Economic Forecasting, 9/1: 82-90, 2008, cytowane wewnątrz JCR: 1 raz, (IF = 0,62); |[całość] http://www.ipe.ro/rjef/rjef1_08/rjef1_08_6.pdf |[całość] http://michalskig.files.wordpress.com/2011/11/rjef1_08_6.pdf | Planning optimal from the firm value creation perspective, levels of operating cash investments, Romanian Journal of Economic Forecasting, 13/1: 198-214, 2010 (IF = 0,62); |[całość] http://www.ipe.ro/rjef/rjef1_10/rjef1_10_15.pdf |[całość] http://michalskig.files.wordpress.com/2011/11/rjef1_10_15.pdf | Factoring and the firm value, FACTA UNIVERSITATIS, Series: Economics and Organization ISSN: 0354-4699, 2008; 5(1), s. 31-38; |[całość] http://facta.junis.ni.ac.rs/eao/eao200801/eao200801-04.pdf |[całość] http://michalskig.files.wordpress.com/2011/11/eao200801-04.pdf | Wpływ długości cyklu operacyjnego na wzrost wartości przedsiębiorstwa, w: Finanse wobec sfery realnej gospodarki, K. Znaniecka, T. Zieliński (red.), Katowice 2008, ISBN: 978-83-7246-593-1, t.2, s. 89-95. |[całość] http://ssrn.com/abstract=1959094 |[całość] http://michalskig.files.wordpress.com/2011/11/ssrn-id1959094.pdf |

[*] (5) Część pracy zbiorowej: Tajniki finansowego sukcesu dla mikrofirm (Succesfull entrepreneurial financial management in microfirms in Polish), K. Prędkiewicz (50%), G. Michalski (50%), CHBeck, Warszawa, 2007 [książka nominowana do nagrody „Złote Skrzydła 2007” Gazety Prawnej, w zakresie „Zarządzania”], fragmenty autorstwa Grzegorza Michalskiego cytowane ponad 1 raz (za: http://michalskig.com/indeksH.doc).

[*] (6) Dzieło opublikowane w całości: Ocena finansowa kontrahenta na podstawie sprawozdań finansowych (Financial Valuation of the Firm based on Financial Statements in Polish), ODDK, Gdańsk 2008, ISBN:8374265096, pozycja cytowana ponad 2 razy (za: http://michalskig.com/indeksH.doc);

[*] (7) Dzieło opublikowane w całości: Strategie finansowe przedsiębiorstw (Entrepreneurial financial strategies in Polish), ODDK, Gdańsk 2009, ISBN: 83-74265-67-6.

Spośród tych wymienionych wyżej oraz innych nie wspomnianych wcześniej, warto zauważyć, że Grzegorz Michalski jest autorem trzech oryginalnych publikacji naukowych w czasopismach znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JCR): Operational risk in current assets investment decisions: Portfolio management approach in accounts receivable, Agricultural Economics – Zemedelska Ekonomika, 54/1: 12-19, 2008, cytowane wewnątrz JCR: 2 razy (IF = 0,716) |[całość] http://ssrn.com/abstract=1562672 |[całość] http://michalskig.files.wordpress.com/2011/11/ssrn-id1562672.pdf |; Value-based inventory management, Romanian Journal of Economic Forecasting, 9/1: 82-90, 2008, cytowane wewnątrz JCR: 1 raz, (IF = 0,62) |[całość] http://www.ipe.ro/rjef/rjef1_08/rjef1_08_6.pdf |[całość] http://michalskig.files.wordpress.com/2011/11/rjef1_08_6.pdf |; Planning optimal from the firm value creation perspective, levels of operating cash investments, Romanian Journal of Economic Forecasting, 13/1: 198-214, 2010 (IF = 0,62) | |[całość] http://www.ipe.ro/rjef/rjef1_10/rjef1_10_15.pdf |[całość] http://michalskig.files.wordpress.com/2011/11/rjef1_10_15.pdf |.

Autorem 7 monografii: (1) Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach (Financial Liquidity in Small and Medium Enterprises in Polish), Polish Scientific Publishers PWN/Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, ISBN:8301143460, pozycja cytowana ponad 35 razy (za: http://michalskig.com/indeksH.doc); (2) Leksykon zarządzania finansami (Lexicon of financial management in Polish), Wydawnictwo C.H. BECK, Warszawa 2004 s. 92, ISBN:8373872760, pozycja cytowana ponad 10 razy (za: http://michalskig.com/indeksH.doc); (3) Podstawy zarządzania finansami przedsiębiorstwa (Fundamentals of Corporate Financial Management in Polish), Monografie WSZ Edukacja, Wrocław [Wydanie 1 w r. 2003; wydanie 2 w r. 2004] ISBN: 83-87708-6-6, pozycja cytowana ponad 5 razy (za: http://michalskig.com/indeksH.doc); (4) Ocena finansowa kontrahenta na podstawie sprawozdań finansowych (Financial Valuation of the Firm based on Financial Statements in Polish), ODDK, Gdańsk 2008, ISBN:8374265096, pozycja cytowana ponad 2 razy (za: http://michalskig.com/indeksH.doc); (5) Finansowe strategie przedsiębiorstwa. Podstawy teorii i przykłady (Financial strategies of the firm. Theory fundamentals and cases in Polish), Monografie i Opracowania Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu, Wydawnictwo WSZiA, Opole 2004. (6) Wprowadzenie do zarządzania finansami przedsiębiorstw (Introduction to entrepreneurial financial management in Polish), CHBeck, Warszawa 2010, ISBN: 9788325515096, (7) Strategie finansowe przedsiębiorstw (Entrepreneurial financial strategies in Polish), ODDK, Gdańsk 2009, ISBN: 83-74265-67-6.

Współautorem 2 monografii: (1) Krótkoterminowe zarządzanie kapitałem (Short term capital management in Polish), Pluta, Wiesław (20%) i Michalski, Grzegorz Marek (80%), Warszawa 2005, C.H.Beck, ISBN: 83-7387-406-2, fragmenty autorstwa Grzegorza Michalskiego cytowane ponad 12 razy (za: http://michalskig.com/indeksH.doc); (2) Tajniki finansowego sukcesu dla mikrofirm (Succesfull entrepreneurial financial management in microfirms in Polish), K. Prędkiewicz (50%), G. Michalski (50%), CHBeck, Warszawa, 2007 [książka nominowana do nagrody „Złote Skrzydła 2007” Gazety Prawnej, w zakresie „Zarządzania”], fragmenty autorstwa Grzegorza Michalskiego cytowane ponad 1 raz (za: http://michalskig.com/indeksH.doc).

Autorem 5 publikacji naukowych w czasopismach międzynarodowych w publikacjach międzynarodowych spoza bazy JCR w języku innym niż polski: (1) Influence of the Post-Crisis Situation on Cost of Capital and Intrinsic Liquidity Value in Non-Profit Organizations, International Journal of Management and Social Sciences (IJMSS), ISSN 2249-0191, p. 67-78; (2) Intrinsic Liquidity Value for Non-Profit Organizations, Proceedings of the 2nd International Conference on Business and Economy – Constanza, vol. 2, H.Ridley, M.Farber, S.Hull (eds.), Contemporary Science Association, Addleton Academic Publishers, New York 2010, ISBN: 978-1-935494-18-8, s. 235-242. (3) Риски и капитальные затраты: влияние Джереми-фонда на создание капитала малых предприятий (in Russian), Регион: экономика и социология 2009; 292(1):238-250, (Risks and capital costs: how JEREMIE fund initiative helps to create SME capital, Journal Region: Economics and Sociology), ISSN: 0868-5169; (4) Factoring and the firm value, FACTA UNIVERSITATIS, Series: Economics and Organization ISSN: 0354-4699, 2008; 5(1), s. 31-38; |[całość] http://facta.junis.ni.ac.rs/eao/eao200801/eao200801-04.pdf |[całość] http://michalskig.files.wordpress.com/2011/11/eao200801-04.pdf | (5) Optimal Strategy of Liquidity Financing for Non-Profit Organizations, Proceedings of the 2nd International Conference on Business and Economy – Constanza, vol. 2, H.Ridley, M.Farber, S.Hull (eds.), Contemporary Science Association, Addleton Academic Publishers, New York 2010, ISBN: 978-1-935494-18-8, s. 225-234,

Autorem 23 publikacji naukowych w czasopismach krajowych lub w publikacjach krajowych spoza bazy JCR w języku polskim: (1) Michalski, Grzegorz Marek, 2005, Net Working Capital Management Strategies as a Factor of Shapping Small Firm Value (Strategie zarządzania kapitałem obrotowym a wzrost wartości MŚP in Polish), Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Zeszyt Naukowy 55, SGH, Warszawa 2005, ISSN: 1234-8872, s. 90-102., pozycja cytowana nie mniej niż 3 razy (za: http://michalskig.com/indeksH.doc); (2) Definicja i znaczenie krótkoterminowej płynności finansowej, Zarządzanie finansami firm – Teoria i praktyka, Wiesław Pluta [red.], PN 1042, AE, Wrocław 2004, 2 tom, s. 65-72, (Definition and Meaning Short-Term Financial Liquidity in Polish), ISSN:0324-8445, pozycja cytowana nie mniej niż 1 raz (za: http://michalskig.com/indeksH.doc); (3) Efektywność inwestycji w aktywa bieżące w instytucjach nie nastawionych na zysk, (Efficiency of investments in current assets in not-for-profit organizations in Polish), Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocłwiu nr 172, s. 172-183. (4) Wpływ wyboru strategii inwestowania w aktywa bieżące na koszt kapitału i na wartość przedsiębiorstwa, [w:] J. Dziechciarz [red.], Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (Research Papers of Wroclaw University of Economics) nr 163 (Ekonometria 30, J. Dziechciarz (red.)), Wrocław 2011, ISSN: 1899-3192, ISSN: 1507-3866, s. 130-142, (5) Efektywność inwestycji w zapasy w opodatkowanych i nie opodatkowanych organizacjach, [w:] D. Zarzecki [red.], Zarządzanie finansami. Inwestycje, wycena przedsiębiorstw, zarządzanie wartością, red. D. Zarzecki, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Nr 639, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 37; Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński ; ISSN 1640-6818 ; nr 639. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia 37; ISSN 1733-2842; Szczecin 2011, (6) Decyzje w zakresie zarządzania i finansowania uruchamianego biznesu, Jak wykorzystać potencjał uczelni i założyć firmę, W.Potwora, J.Żurawska [red.], ISBN: 978-83-88980-86-6, WSZiA Opole 2009, s. 82-101, (7) Innowacyjne podejście do zarządzania aktywami bieżącymi, Kreowanie działań innowacyjnych i przedsiębiorczych, W.Potwora [red.], ISBN: 978-83-88980-74-95, WSZiA Opole 2009, s. 213-233, (8) Wpływ długości cyklu operacyjnego na wzrost wartości przedsiębiorstwa, w: Finanse wobec sfery realnej gospodarki, K. Znaniecka, T. Zieliński (red.), Katowice 2008, ISBN: 978-83-7246-593-1, t.2, s. 89-95, |[całość] http://ssrn.com/abstract=1959094 |[całość] http://michalskig.files.wordpress.com/2011/11/ssrn-id1959094.pdf | (9) VBEOQ – optymalna z punktu widzenia maksymalizacji wartości przedsiębiorstwa wielkość zamówienia zapasów, [w:] E. Urbańczyk [red.], „Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa”, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2007, ISBN: 978-83-60585-04-7, s. 523-531; (10) Wpływ decyzji w zakresie strategii zarządzania kapitałem obrotowym netto na wartość przedsiębiorstwa, [w:] P. Karpuś, J. Węcławski [red.], „Problemy rozwoju rynku finansowego w aspekcie wzrostu gospodarczego”, UMCS Lublin 2007, ISBN: 9788322727409, s. 564 – 570; (11) Wskaźniki poziomu płynności w małym przedsiębiorstwie, [w:] A. Bielawska [red.], „Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw”, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 458, Ekonomiczne problemy usług nr 10, Szczecin 2007, ISSN: 1640-6818, s. 277-285; (12) Czynniki kształtujące koszt kapitału obcego w małym przedsiębiorstwie, [w:] „Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw”, A. Bielawska [red.], Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 427, „Ekonomiczne problemy usług”, Szczecin 2006, nr 2, ISBN: 978-83-7241-543-1, s. 465-471; (13) Optymalna ze względu na wartość przedsiębiorstwa wielkość produkcji (VBPOQ), [w:] P. Karpuś, „Finanse przedsiębiorstwa”, UMCS Lublin 2006, ISBN: 83-227-2558-2, s. 245 – 250; (14) Wpływ czynników kształtujących poziom ostrożnościowych zasobów gotówki na wartość przedsiębiorstwa, [w:] „Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa. Teoria i praktyka”, E. Urbańczyk [red.], ZN US nr 434, Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw nr 48, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2006, ISSN: 1640-6818, t.1, s. 453-458; (15) Zarządzanie finansami mikro- i małych przedsiębiorstw w warunkach ryzyka wynikającego z globalizacji, [w:] „Dylematy teorii i praktyki zarządzania”, M. Duczmal, T. Pokusa (red.), „Finansowo-społeczne problemy zarządzania w mikro- i makroskali”, Polska Akademia Nauk Oddział w Katowicach, Komisja Nauk Prawnych i Ekonomicznych, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu, Opole 2006, ISBN: 83-88980-38-6, t.2, s. 46-64; (16) Krótkoterminowe źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw, w: „Przekształcenia rynku finansowego w Polsce”, opracowanie monograficzne pod red. P. Karpuś, J. Węcławski, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2005, ISBN: 83-227-2473-X, t. 2, s. 171-184; (17) Metody kontrolowania prawidłowości spływu należności, Finanse, Bankowość, Rachunkowość nr 3, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1062, Wydawnictwo AE, Wrocław 2005, ISSN: 0324-8445, s. 33-42; (18) Optymalny poziom płynności finansowej w MŚP, w: „Rozprawy i studia”, pod red. A. Bielawska, US, Szczecin 2005, t. 571, ISSN: 0860-2751, s. 185-194; (19) Zarządzanie zapasami w małym przedsiębiorstwie, Finanse, Bankowość, Rachunkowość nr 2, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1059, Wydawnictwo AE, Wrocław 2005, ISSN: 0324-8445, s. 190-197; (20) Zarządzanie zapasami z uwzględnieniem ryzyka czasu dostaw i jego wpływ na wartość przedsiębiorstwa, [w:] J. Dziechciarz [red.], „Zastosowania metod ilościowych”, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1096, Ekonometria nr 15, Wydawnictwo AE, Wrocław 2005, ISSN: 0324-8445, ISSN: 1507-3866, s. 285 – 296; (21) Zastosowanie modeli zarządzania środkami pieniężnymi w przedsiębiorstwie, w: „Rynek Finansowy. Szanse i Zagrożenia Rozwoju”, T. 2: Zarządzanie finansami przedsiębiorstw i instytucji, opracowanie monograficzne pod red. P. Karpuś, J. Węcławski, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2005, t. II, ISBN: 9788322723661, s. 39-53; (22) Metody pośrednio uwzględniające ryzyko operacyjne w zarządzaniu finansami małego przedsiębiorstwa, Ekonometria nr 14, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1021, Wydawnictwo AE, Wrocław 2004, ISSN: 0324-8445, s. 335-350; (23) Zarządzanie należnościami w małych i średnich przedsiębiorstwach z punktu widzenia wartości płynności finansowej, [w:] „Finansowe aspekty funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw”, E. Orechwa-Maliszewska, A. Kopczyk (red.), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania, Białystok 2003, ISBN: 83-87256-56-0, s. 357-369.

Prace Grzegorza Michalskiego opublikowane w czasopismach z bazy JCR mają sumaryczny Impact Factor (IF) równy: 1,956 (według: http://www.researcherid.com/rid/A-4771-2010).

Liczba cytowań prac Grzegorza Michalskiego według bazy Web of Science (WoS) to: 5

Liczba wszystkich jego cytowań, także tych spoza WoS, wynosi ponad 125 (według http://michalskig.com/indeksH.doc)

Indeks Hirscha opublikowanych publikacji Grzegorza Michalskiego według bazy Web of Science (WoS) wynosi 2, natomiast dla wszystkich publikacji, według własnej kalkulacji Grzegorza Michalskiego umieszczonej na stronie: http://michalskig.com/indeksH.doc, indeks Hirscha bez samo cytowań wynosi 5.

Grzegorz Michalski kierował trzema projektami (uczelnianymi badaniami własnymi) oraz obecnie realizuje jeden projekt: (1) NN113 021139, własny, Polska, Zarządzanie płynnością finansową w instytucjach non-profit (2010-2013). (2) Grant uczelniany "Badania własne", Polska, Planowanie i ocena efektywności inwestycji – wybrane zagadnienia, kierownik: Grzegorz Michalski, zespołowy (wraz z Magdaleną Ligus), rok 2009. (3) Grant uczelniany "Badania własne", Polska, Relacja krótkoterminowych decyzji finansowych do maksymalizacji wartości przedsiębiorstwa, indywidualny, wykonawca: Grzegorz Michalski, rok 2008, (4) Grant uczelniany "Badania własne", Polska, Zarządzanie płynnością finansową w małym i średnim przedsiębiorstwie, indywidualny, wykonawca: Grzegorz Michalski, rok 2005.

Grzegorz Michalski otrzymywał ośmiokrotnie indywidualną nagrodę rektora Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu / Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu za osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej oraz osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej: czterokrotnie: stopnia pierwszego, (za 2007 w roku 2008, za 2008 w roku 2009, za 2009 w roku 2010 oraz za 2010 w roku 2011), czterokrotnie: stopnia drugiego, (za 2003 w 2004 roku, za 2004 w 2005 roku, za 2005 w 2006 roku i za 2006 w 2007 roku).

Grzegorz Michalski prezentował wyniki swoich badań na licznych konferencjach naukowych, międzynarodowych za granicą, międzynarodowych krajowych oraz krajowych: (1) 2011.09.15: Academy of Business Research Conference, Atlantic City, USA, wystąpienie pt.: Liquid Assets Financing; (2) 2011.04.14: Międzynarodowa Konferencja "Zarządzanie Finansami", Kołobrzeg, 13-15.04.2011, wystąpienie pt.: Efektywność inwestycji w zapasy w opodatkowanych i nie opodatkowanych organizacjach, (3) 2008.11.07. ICBE 2008 – International Conference on Business and Economy Constanta, Rumunia, 2008.11.06 do 2008.11.08, dwie prezentacje: Firm value and net current assets investments, oraz: Decreasing negative delivery risk influence on the recipients firm value: portfolio approach. (4) 2008.04.24 Międzynarodowa Konferencja "Zarządzanie Finansami – finansowanie małych i średnich przedsiębiorstw", Międzyzdroje 2008.04.23 do 2008.04.25, prezentacja pt.: Elementy teorii portfela w zarządzaniu zapasami, i wielu innych.

Grzegorz Michalski uczestniczy w programie Erasmus, przygotowuje i prowadzi w ramach tego programu wykłady dla studentów zagranicznych przyjeżdżających do Polski.

Grzegorz Michalski od współpracuje z profesorem John Zietlow z Malone University w zakresie badań nad zarządzaniem płynnością finansową w instytucjach non profit oraz z profesorem Dmitri Medvedovski z Betel University w zakresie badań nad zarządzaniem finansami rodzinnymi (family finance).

Grzegorz Michalski jest współredaktorem i członkiem rad naukowych międzynarodowych czasopism, między innymi:

Australasian Accounting Business & Finance Journal (AABFJ) ISSN: 1834-2000,

Journal of Corporate Treasury Management (JCTM) ISSN 1753-2574,

Journal of Problems and Perspectives in Management (PPM) ISSN: 1727-7051,

International Journal of Information Processing and Management (IJIPM), ISSN: 2093-4009,

International Journal of Economics and Business Research (IJEBR) ISSN: 1756-9850,

Business and Economics Research Journal (BERJ) ISSN: 1309-2448,

Business and Economics Journal (BEJ) ISSN 2151-6219 (od 2010 do 2011),

International Review of Applied Financial Issues and Economics (IRAFIE) ISSN: 9210 – 1737 (od 2010 do 2011),

Jest członkiem rady naukowej konferencji naukowej:

International Conference on Information Processing and Management (ICIPM)

Grzegorz Michalski jest również członkiem międzynarodowych organizacji naukowych takich jak: Academy of Business Research (członkostwo od 2011)

American Finance Association (członkostwo od 2006)

European Finance Association (członkostwo od 2006)

International Atlantic Economic Society (członkostwo od 2011)

Grzegorz Michalski nie pełnił funkcji promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim. Grzegorz Michalski sprawuje opiekę nad studentami przygotowującymi prace magisterskie i licencjackie prowadząc dla studentów seminaria dyplomowe. Pod opieką Grzegorza Michalskiego jako promotora prac dyplomowych pierwszego i drugiego stopnia, ponad 25 dyplomantów przygotowało i obroniło prace dyplomowe drugiego stopnia i otrzymało tytuł zawodowy magistra oraz ponad 7 dyplomantów przygotowało i obroniło prace dyplomowe pierwszego stopnia i otrzymało tytuł zawodowy licencjata.

Wykonywał ekspertyzy dla organów władzy publicznej (w 2008 przygotował raport na zamówienie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego: Opinia na temat wpływu inicjatywy JEREMIE na finansową sytuację MŚP w regionie Dolnośląskim, wynikającego z raportu JEREMIE nt.: dostępu do finansowania MŚP w regionie Dolnośląskim, wraz z rekomendacjami dotyczącymi udziału w inicjatywie JEREMIE, Wrocław 2008 (materiał niepublikowany).

Grzegorz Michalski w 2011 na zaproszenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, uczestniczył jako ekspert GDDKiA w Kongresie Regionów w Świdnicy w zakresie przedstawienia opinii eksperckiej na temat finansowych konsekwencji utrzymywania założonego standardu dróg).

Grzegorz Michalski uczestniczył w zespole eksperckim i konkursowym oceniającym Businessplany przygotowane przez uczestników projektu „Wykorzystaj potencjał uczelni, załóż firmę” realizowanego we Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Opolu w 2008 roku.

Grzegorz Michalski jest ekspertem współpracującym z licznymi klientami z sektora przedsiębiorstw, świadczącym na ich rzecz usługi doradczo-szkoleniowe od 2005 roku.

Grzegorz Michalski w charakterze eksperta oceniał dla OPI wniosek WND-POIG.01.01.01-02-029/09 Tytuł: Analiza negatywnych tendencji w zakresie konstruowania i sprzedaży produktów finansowych oraz ich reklamy i promocji stosowanych przez instytucje finansowe metodami foresightowymi.

Grzegorz Michalski w czerwcu 2009 roku został powołany Zarządzeniem Marszałka Województwa Dolnośląskiego nr 74/2009 z dnia 3 czerwca 2009r. na Listę Ekspertów jako ekspert I stopnia do oceny merytorycznej projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, w dziedzinie: Przedsiębiorstwa i Innowacje / Odnawialne Instrumenty Finansowe.

Grzegorz Michalski jest aktywny jako recenzent i wykonał między innymi 26 recenzji: (1) Recenzja artykułu do czasopisma Australasian Accounting Business & Finance Journal (ISSN 1834-2000): The Impact of Market Maker Competition on Market Quality: Evidence from an Options Exchange, (2) Recenzja publikacji dla czasopisma: Problems and Perspectives in Management, (ISSN 1727-7051): From traditional operational research to multiple criteria decision analysis: basic ideas on an evolving field, (3) Recenzja dla Global Business & Economics Anthology (GBEA), 2011 by the Business & Economics Society International, ISSN: 1553-1392, artykułu: Analysing the Return Distributions of Australian Stocks: A two factor model and a Quantile Regression Approach (Allen, D. E., Gerrans, P., Singh, A. K., & Powell, R.) (4) Recenzja dla czasopisma Journal of Corporate Treasury Management: Can the government de-leveraging deliver: Investigating for the presence of “non-Keynesian effects”, Abhishek Upadhyay, Kamalika Das, Upasna Bhardwaj, (5) Recenzja artykułu do czasopisma BEJ dla wydawnictwa AstonJournals: Financial literacy: the approach of banks in India; dr. Suresh Chandra Bihari, Business and Economics Journal, ISSN: 2151-6219. (6) Recenja dla Journal of Accounting and Taxation (JAT), http://www.academicjournals.org/JAT, ISSN 2141–6656 ©Academic Journals, artykułu: JAT-11-006: The Factors influencing Credit Bank Risk: the case of Tunisia (7) Recenzja artykułu do czasopisma Australasian Accounting Business & Finance Journal (ISSN 1834-2000): Pre Managed Earnings Benchmarks and Earnings Management of Australian Firms, (8) Recenzja artykułu do czasopisma Australasian Accounting Business & Finance Journal (ISSN 1834-2000): Ownership structure and earnings management: Evidence from Portugal, (9) Recenzja artykułu do czasopisma Australasian Accounting Business & Finance Journal (ISSN 1834-2000): Managerial ownership, capital structure and firm value: Evidence from China’s civilian-run firms, Wenjuan Ruan. (10) Recenzja artykułu do czasopisma BEJ dla wydawnictwa AstonJournals: The Relationship between Working Capital Management and Profitability: Evidence from the United States; Amarjit Gill; Nahum Biger; Neil Mathur, Business and Economics Journal, ISSN: 2151-6219, (11) Recenzja artykułu dla wydawnictwa Emerald: An Analysis of the Effects of the Severance Payment Reform on Credit to Italian SMEs, Journal of Financial Economic Policy ISSN 1757-6385, (12) Recenzja artykułu dla S.E.I.F at Paris: Relevance or irrelevance of retention for dividend policy irrelevance, Carlo Alberto Magni, International Review of Applied Financial Issues and Economics, ISSN: 9210 – 1737; (13) Recenzja artykułu do czasopisma BEJ dla wydawnictwa AstonJournals: Application of Economic Order Quantity (EOQ) Models for Inventories of Raw Materials at Urafiki Textile Mills Co Ltd in Dar es salaam – Tanzania, Business and Economics Journal, ISSN: 2151-6219. (14) Recenzja dla czasopisma Journal of Corporate Treasury Management: Optimising cash and effective liquidity, Leslie Regino, (15) Recenzja dla czasopisma Ekonomika: Growth and openness relationship in the eu15: panel data approach, Academic Journal “Ekonomika”, (16) Recenzja książki dla Wydawnictwa Wiley: Managerial accounting, Balakrishnan, Sivaramakrishnan And Sprinkle, Wiley, s.704, ISBN-10: 0471467855, (17) Recenzja książki dla Wydawnictwa Wiley: The analysis and use of financial statements, 3rd edition, Gerald I. White, Ashwinpaul C. Sondhi, Dov Fried, s. 912, Wiley, ISBN-10: 0471375942. (18) Recenzja książki dla Wydawnictwa Wiley: Managerial Accounting: Tools For Business Decision Making, Weygandt, Kimmel and Kieso, Wiley, s.728, ISBN-10: 0471661783, (19) Recenzja artykułu: Stock options under non-expected utility theory, autorstwa: b.n., Problems and Perspectives in Management, International Research Journal, vol., iss. , 2010, s., (20) Recenzja artykułu: Stakeholder Orientation and Financial Performance: Evidence from Indonesia, autorstwa: b.n., Problems and Perspectives in Management, International Research Journal, vol., iss. , 2009, s., (21) Recenzja artykułu: The Role of Institutional Investors in the Inventory and Cash Management Practices of Firms in Asia, dla Journal of Multinational Financial Management ISSN: 1042-444X (Elsevier). (22) Recenzja artykułu: Application of Benford’s Law in Payment Systems Auditing: Mario Žgela, Zdravko Krakar, Journal of Information and Organizational Sciences, ISSN: 1846-9418, vol. 33, no. 1 (2009) p. 39-51. (23) Recenzja artykułu: The effectiveness of national R&D investment – an empirical investigation in China, autorstwa: Ping Shi, Jiaqin Yang, Problems and Perspectives in Management, International Research Journal, vol. 6, iss. 4, 2008, s. 4-11. (24) Recenzja artykułu: From investment rules of thumb to routines: a real option approach, Thierry Burger-Helmchen, Problems and Perspectives in Management, International Research Journal, vol. 6, iss. 1, 2008, s. 64-73, (25) Recenzja artykułu: Theory of Microcrediting in Transitional Economies, Nikola Kadoić, Matija Kopić, Journal of Information and Organizational Sciences, ISSN: 1846-9418, vol. 33, no. 1 (2009), p. 13-24; (26) Recenzja artykułu: Analysis of Top 500 Central and East European Companies Net Income Using Benford’s Law, for Journal of Information and Organizational Sciences, ISSN: 1846-9418 (2011).

Wrocław 2011-10-01

Grzegorz Michalski

(English version starts here)

Wrocław 2011-10-01

Grzegorz Michalski

ul. Komandorska 118/120, p.Z-2, KFPiZW, 53-345 Wrocław

ph.: 503452860; fax: 717183313

email: Grzegorz.Michalski@ue.wroc.pl

Area of knowledge: Social Sciences,

Subject matter: Economic Science,

Discipline: Finance

Presentation of research results and achievements of Grzegorz Michalski

Grzegorz Michalski holds PhD and achievements earned after PhD which are important for finance discipline development. He also is scientifically active.

Grzegorz Michalski important for finance discipline development achievements are:

(1) The work fully published: Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach (Financial Liquidity in Small and Medium Enterprises in Polish), Polish Scientific Publishers PWN/Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, ISBN:8301143460, cited over 35 times (see: http://michalskig.com/indeksH.doc).

(2) The work fully published: Leksykon zarządzania finansami (Lexicon of financial management in Polish), Publisher: C.H. BECK, Warszawa 2004 s. 92, ISBN:8373872760, cited over 10 times (see: http://michalskig.com/indeksH.doc).

(3) The work fully published: Wprowadzenie do zarządzania finansami przedsiębiorstw (Introduction to entrepreneurial financial management in Polish), Publisher: CHBeck, Warszawa 2010, ISBN: 9788325515096.

(4) Monothematical serie of publications in area of Value-Based financial liquidity management (Value-Based Liquidity Management), which included: Operational risk in current assets investment decisions: Portfolio management approach in accounts receivable, Agricultural Economics – Zemedelska Ekonomika, 54/1: p.12-19, 2008, JCR cited 2 times (IF = 0,716); |[całość] http://ssrn.com/abstract=1562672 |[całość] http://michalskig.files.wordpress.com/2011/11/ssrn-id1562672.pdf || Value-based inventory management, Romanian Journal of Economic Forecasting, 9/1: 82-90, 2008, JCR cited 1 time, (IF = 0,62) |[całość] http://www.ipe.ro/rjef/rjef1_08/rjef1_08_6.pdf |[całość] http://michalskig.files.wordpress.com/2011/11/rjef1_08_6.pdf |; Planning optimal from the firm value creation perspective, levels of operating cash investments, Romanian Journal of Economic Forecasting, 13/1: 198-214, 2010 (IF = 0,62) |[całość] http://www.ipe.ro/rjef/rjef1_10/rjef1_10_15.pdf |[całość] http://michalskig.files.wordpress.com/2011/11/rjef1_10_15.pdf |; Factoring and the firm value, FACTA UNIVERSITATIS, Series: Economics and Organization ISSN: 0354-4699, 2008; 5(1), p. 31-38 |[całość] http://facta.junis.ni.ac.rs/eao/eao200801/eao200801-04.pdf |[całość] http://michalskig.files.wordpress.com/2011/11/eao200801-04.pdf |; Wpływ długości cyklu operacyjnego na wzrost wartości przedsiębiorstwa (Operating Cycle Length Influence on Value of the Firm Creation, in Polish), [in]: Finanse wobec sfery realnej gospodarki (Finance in real economy), K. Znaniecka, T. Zieliński (ed.), Katowice 2008, ISBN: 978-83-7246-593-1, t.2, p. 89-95 |[całość] http://ssrn.com/abstract=1959094 |[całość] http://michalskig.files.wordpress.com/2011/11/ssrn-id1959094.pdf |.

(5) Part of collective work: Tajniki finansowego sukcesu dla mikrofirm (Succesfull entrepreneurial financial management in microfirms, in Polish), K. Prędkiewicz (50%), G. Michalski (50%), CHBeck, Warszawa, 2007 [book was nominated but not awarded to „Złote Skrzydła 2007” Gazety Prawnej (Golden Winds 2007 of Gazeta Prawna award), in “Management” area].

(6) The work fully published: Ocena finansowa kontrahenta na podstawie sprawozdań finansowych (Financial Valuation of the Firm based on Financial Statements in Polish), ODDK, Gdańsk 2008, ISBN:8374265096, pozycja cytowana ponad 2 razy (za: http://michalskig.com/indeksH.doc);

(7) The work fully published: Strategie finansowe przedsiębiorstw (Entrepreneurial financial strategies in Polish), ODDK, Gdańsk 2009, ISBN: 83-74265-67-6.

Grzegorz Michalski is sole author 3 original publications in JCR indexed Journals: (1) Operational risk in current assets investment decisions: Portfolio management approach in accounts receivable, Agricultural Economics – Zemedelska Ekonomika, 54/1: 12-19, 2008, cited in JCR: 2 times (IF = 0,716); |[całość] http://ssrn.com/abstract=1562672 |[całość] http://michalskig.files.wordpress.com/2011/11/ssrn-id1562672.pdf || (2) Value-based inventory management, Romanian Journal of Economic Forecasting, 9/1: 82-90, 2008, 3 times cited (IF = 0,62) |[całość] http://www.ipe.ro/rjef/rjef1_08/rjef1_08_6.pdf |[całość] http://michalskig.files.wordpress.com/2011/11/rjef1_08_6.pdf |; (3) Planning optimal from the firm value creation perspective, levels of operating cash investments, Romanian Journal of Economic Forecasting, 13/1: 198-214, 2010 (IF = 0,62) |[całość] http://www.ipe.ro/rjef/rjef1_10/rjef1_10_15.pdf |[całość] http://michalskig.files.wordpress.com/2011/11/rjef1_10_15.pdf |.

Grzegorz Michalski also is sole author of 7 monographs: (1) Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach (Financial Liquidity in Small and Medium Enterprises in Polish), Polish Scientific Publishers PWN/Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, ISBN:8301143460, 35 times cited (acc. to: http://michalskig.com/indeksH.doc); (2) Leksykon zarządzania finansami (Lexicon of financial management in Polish), Publisher: C.H. BECK, Warszawa 2004 s. 92, ISBN:8373872760, 10 times cited (acc. to: http://michalskig.com/indeksH.doc); (3) Podstawy zarządzania finansami przedsiębiorstwa (Fundamentals of Corporate Financial Management in Polish), Monographs of WSZ Edukacja, Wrocław, ISBN: 83-87708-6-6, 5 times cited (see: http://michalskig.com/indeksH.doc); (4) Ocena finansowa kontrahenta na podstawie sprawozdań finansowych (Financial Valuation of the Firm based on Financial Statements in Polish), ODDK, Gdańsk 2008, ISBN:8374265096, 2 times cited (see: http://michalskig.com/indeksH.doc); (5) Finansowe strategie przedsiębiorstwa. Podstawy teorii i przykłady (Financial strategies of the firm. Theory fundamentals and cases in Polish), Monographs & Developments of Academy of Management and Administration in Opole, Publishig House of WSZiA, Opole 2004. (6) Wprowadzenie do zarządzania finansami przedsiębiorstw (Introduction to entrepreneurial financial mnagement in Polish), CHBeck, Warszawa 2010, ISBN: 9788325515096, (7) Strategie finansowe przedsiębiorstw (Entrepreneurial financial strategies in Polish), ODDK, Gdańsk 2009, ISBN: 83-74265-67-6.

Grzegorz Michalski is also an co-author of 2 monographs: (1) Krótkoterminowe zarządzanie kapitałem (Short term capital management in Polish), Pluta, Wiesław (20%) i Michalski, Grzegorz Marek (80%), Warszawa 2005, C.H.Beck, ISBN: 83-7387-406-2, 12 times cited (see: http://michalskig.com/indeksH.doc); (2) Tajniki finansowego sukcesu dla mikrofirm (Succesfull entrepreneurial financial management in microfirms in Polish), K. Prędkiewicz (50%), G. Michalski (50%), CHBeck, Warszawa, 2007 [book was nominatem to „Złote Skrzydła 2007” Gazety Prawnej award, in area „Management”], 1 time cited (see: http://michalskig.com/indeksH.doc).

Grzegorz Michalski is an author of 5 research publications in international journals or in other publications outside the JCR base in other than Polish language: (1) Influence of the Post-Crisis Situation on Cost of Capital and Intrinsic Liquidity Value in Non-Profit Organizations, International Journal of Management and Social Sciences (IJMSS), ISSN 2249-0191, p. 67-78; (2) Intrinsic Liquidity Value for Non-Profit Organizations, Proceedings of the 2nd International Conference on Business and Economy – Constanza, vol. 2, H.Ridley, M.Farber, S.Hull (eds.) , Contemporary Science Association, Addleton Academic Publishers, New York 2010, ISBN: 978-1-935494-18-8, s. 235-242. (3) Риски и капитальные затраты: влияние Джереми-фонда на создание капитала малых предприятий (in Russian), Регион: экономика и социология 2009; 292(1):238-250, (Risks and capital costs: how JEREMIE fund initiative helps to create SME capital, Journal Region: Economics and Sociology), ISSN: 0868-5169; (4) Factoring and the firm value, FACTA UNIVERSITATIS, Series: Economics and Organization ISSN: 0354-4699, 2008; 5(1), s. 31-38; |[całość] http://facta.junis.ni.ac.rs/eao/eao200801/eao200801-04.pdf |[całość] http://michalskig.files.wordpress.com/2011/11/eao200801-04.pdf | (5) Optimal Strategy of Liquidity Financing for Non-Profit Organizations, Proceedings of the 2nd International Conference on Business and Economy – Constanza, vol. 2, H.Ridley, M.Farber, S.Hull (eds.) , Contemporary Science Association, Addleton Academic Publishers, New York 2010, ISBN: 978-1-935494-18-8, s. 225-234,

Grzegorz Michalski is an author of 23 research publications in national journals or in other national publications outside the JCR base in Polish language: (1) Michalski, Grzegorz, 2005, Net Working Capital Management Strategies as a Factor of Shapping Small Firm Value (Strategie zarządzania kapitałem obrotowym a wzrost wartości MŚP in Polish), Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Zeszyt Naukowy 55, SGH, Warszawa 2005, ISSN: 1234-8872, s. 90-102., 3 times cited (see: http://michalskig.com/indeksH.doc); (2) Definicja i znaczenie krótkoterminowej płynności finansowej, Zarządzanie finansami firm – Teoria i praktyka, Wiesław Pluta [red.], PN 1042, AE, Wrocław 2004, 2 tom, s. 65-72, (Definition and Meaning Short-Term Financial Liquidity in Polish), ISSN:0324-8445, 1 times cited (see: http://michalskig.com/indeksH.doc); (3) Efektywność inwestycji w aktywa bieżące w instytucjach nie nastawionych na zysk, (Efficiency of investments in current assets in not-for-profit organizations in Polish), Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocłwiu nr 172, s. 172-183. (4) Wpływ wyboru strategii inwestowania w aktywa bieżące na koszt kapitału i na wartość przedsiębiorstwa (Influence of choice current assets investment strategy on cost of capital and firm value in Polish), [in:] J. Dziechciarz [red.], Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (Research Papers of Wroclaw University of Economics) nr 163 (Ekonometria 30, J. Dziechciarz (ed.)), Wrocław 2011, ISSN: 1899-3192, ISSN: 1507-3866, s. 130-142, (5) Efektywność inwestycji w zapasy w opodatkowanych i nie opodatkowanych organizacjach (Efficiency of investments in inventories in taxed and nontaxed organizations in Polish), [in:] D. Zarzecki [ed.], Zarządzanie finansami. Inwestycje, wycena przedsiębiorstw, zarządzanie wartością, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Nr 639, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 37; ISSN 1640-6818; Szczecin 2011, (6) Decyzje w zakresie zarządzania i finansowania uruchamianego biznesu, Jak wykorzystać potencjał uczelni i założyć firmę (Decisions in area of management and financing startup, how to use university power and start the business in Polish), [in:] W.Potwora, J.Żurawska [ed.], ISBN: 978-83-88980-86-6, WSZiA Opole 2009, s. 82-101, (7) Innowacyjne podejście do zarządzania aktywami bieżącymi (Innovative approach to current assets management in Polish), [in:] W.Potwora [ed.], ISBN: 978-83-88980-74-95, WSZiA Opole 2009, s. 213-233, (8) Wpływ długości cyklu operacyjnego na wzrost wartości przedsiębiorstwa (Operating Cycle Length Influence on Value of the Firm Creation, in Polish), [in]: Finanse wobec sfery realnej gospodarki (Finance in real economy), K. Znaniecka, T. Zieliński (ed.), Katowice 2008, ISBN: 978-83-7246-593-1, t.2, p. 89-95, |[całość] http://ssrn.com/abstract=1959094 |[całość] http://michalskig.files.wordpress.com/2011/11/ssrn-id1959094.pdf | (9) VBEOQ – optymalna z punktu widzenia maksymalizacji wartości przedsiębiorstwa wielkość zamówienia zapasów (VBEOQ – optimal in view of maximization of firm value inventory quantity order, in Polish), [in:] E. Urbańczyk [ed.], „Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa”, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2007, ISBN: 978-83-60585-04-7, p. 523-531; (10) Wpływ decyzji w zakresie strategii zarządzania kapitałem obrotowym netto na wartość przedsiębiorstwa (Net Working Capital Strategies Decisions Influence on Firm Value in Polish), [in:] P. Karpuś, J. Węcławski [ed.], „Problemy rozwoju rynku finansowego w aspekcie wzrostu gospodarczego”, UMCS Lublin 2007, ISBN: 9788322727409, s. 564 – 570; (11) Wskaźniki poziomu płynności w małym przedsiębiorstwie (Liquidity Level Indicatiors in Small Firm in Polish), [w:] A. Bielawska [red.], „Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw”, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 458, Ekonomiczne problemy usług nr 10, Szczecin 2007, ISSN: 1640-6818, s. 277-285; (12) Czynniki kształtujące koszt kapitału obcego w małym przedsiębiorstwie (Factors Influencing Cost of Debt Rate in Small Firm in Polish), [in:] „Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw”, A. Bielawska [ed.], Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 427, „Ekonomiczne problemy usług”, Szczecin 2006, nr 2, ISBN: 978-83-7241-543-1, s. 465-471; (13) Optymalna ze względu na wartość przedsiębiorstwa wielkość produkcji (VBPOQ) (Optimal in Firm Value Perspective Production Order Quantity (VBPOQ) in Polish), [in:] P. Karpuś (ed.), „Finanse przedsiębiorstwa”, UMCS Lublin 2006, ISBN: 83-227-2558-2, s. 245 – 250; (14) Wpływ czynników kształtujących poziom ostrożnościowych zasobów gotówki na wartość przedsiębiorstwa (Influence of Factors Creating Precautionary Cash Levels on Firm Value in Polish), [in:] „Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa. Teoria i praktyka”, E. Urbańczyk [ed.], ZN US nr 434, Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw nr 48, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2006, ISSN: 1640-6818, t.1, s. 453-458; (15) Zarządzanie finansami mikro- i małych przedsiębiorstw w warunkach ryzyka wynikającego z globalizacji (Financial Management of Micro- and Small Firms in Globalisation Risk Influence, in Polish), [in:] „Dylematy teorii i praktyki zarządzania”, M. Duczmal, T. Pokusa (ed.), „Finansowo-społeczne problemy zarządzania w mikro- i makroskali”, Polska Akademia Nauk Oddział w Katowicach, Komisja Nauk Prawnych i Ekonomicznych, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu, Opole 2006, ISBN: 83-88980-38-6, t.2, s. 46-64; (16) Krótkoterminowe źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw (Short-Run Sources of Financing Small and Middle Enterprises in Polish), [in:] „Przekształcenia rynku finansowego w Polsce”, P. Karpuś, J. Węcławski (ed.), Wydawnictwo UMCS, Lublin 2005, ISBN: 83-227-2473-X, t. 2, s. 171-184; (17) Metody kontrolowania prawidłowości spływu należności (Accounts Receivables Inflow Controll Techniques, in Polish), Finanse, Bankowość, Rachunkowość nr 3, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1062, Wydawnictwo AE, Wrocław 2005, ISSN: 0324-8445, p. 33-42; (18) Optymalny poziom płynności finansowej w MŚP (Optimal Level of Financial Liquidity in SME, in Polish), [in:] „Rozprawy i studia”, pod red. A. Bielawska, US, Szczecin 2005, t. 571, ISSN: 0860-2751, p. 185-194; (19) Zarządzanie zapasami w małym przedsiębiorstwie (Inventory Management in Small Firm, in Polish), Finanse, Bankowość, Rachunkowość nr 2, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1059, Wydawnictwo AE, Wrocław 2005, ISSN: 0324-8445, s. 190-197; (20) Zarządzanie zapasami z uwzględnieniem ryzyka czasu dostaw i jego wpływ na wartość przedsiębiorstwa (Inventory Management with Risk of Delivery Delay and its Influence on Firm Value), [in:] J. Dziechciarz [ed.], „Zastosowania metod ilościowych”, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1096, Ekonometria nr 15, Wydawnictwo AE, Wrocław 2005, ISSN: 0324-8445, ISSN: 1507-3866, p. 285 – 296; (21) Zastosowanie modeli zarządzania środkami pieniężnymi w przedsiębiorstwie (Cash Management Models Using in the Firm, in Polish), [in:] „Rynek Finansowy. Szanse i Zagrożenia Rozwoju”, T. 2: Zarządzanie finansami przedsiębiorstw i instytucji, P. Karpuś, J. Węcławski (ed.), Wydawnictwo UMCS, Lublin 2005, t. II, ISBN: 9788322723661, p. 39-53; (22) Metody pośrednio uwzględniające ryzyko operacyjne w zarządzaniu finansami małego przedsiębiorstwa (Methods Indirectly Taking Operating Risk in Financial Management of Small Firm, in Polish), Ekonometria nr 14, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1021, Wydawnictwo AE, Wrocław 2004, ISSN: 0324-8445, p. 335-350; (23) Zarządzanie należnościami w małych i średnich przedsiębiorstwach z punktu widzenia wartości płynności finansowej (Accounts Receivable Management in Small and Medium Enterprises from Value of the Liquidity Perspective, in Polish), [in:] „Finansowe aspekty funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw”, E. Orechwa-Maliszewska, A. Kopczyk (ed.), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania, Białystok 2003, ISBN: 83-87256-56-0, s. 357-369.

Grzegorz Michalski JCR indexed publications have summary Impact Factor (IF) equal to: 1,956 (see: http://www.researcherid.com/rid/A-4771-2010).

Number of Grzegorz Michalski works citation according to Web of Science (WoS) is: 5

Number of his works citation according to all sources is: 125 (see: http://michalskig.com/indeksH.doc)

Hirsch number (H-index) of Grzegorz Michalski (WoS) works is 2,

Hirsch number (H-index) of Grzegorz Michalski works from all known sources is, according to own calculation is 5 (see: http://michalskig.com/indeksH.doc).

Grzegorz Michalski managed of three research projects (University based) and he is managing one NCN project: (1) NN113 021139, own, Polska, Liquidity Management in NPO in Polish (Zarządzanie płynnością finansową w instytucjach non-profit) (2010-2013). (2) University based grant, Poland, Planning and evaluation of investment efficiency in Polish (Planowanie i ocena efektywności inwestycji), supervisor: Grzegorz Michalski, a team project (with Magdalena Ligus), 2009. (3) University based grant, Poland, Short-term decission relation to firm value maximization in Polish (Relacja krótkoterminowych decyzji finansowych do maksymalizacji wartości przedsiębiorstwa), individual: Grzegorz Michalski, 2008, (4) University based grant, Poland, Liquidity management in SME in Polish (Zarządzanie płynnością finansową w małym i średnim przedsiębiorstwie), individual: Grzegorz Michalski, 2005.

Grzegorz Michalski earned total eight individual prizes of Wroclaw University of Economics Rector: – first level, 4 times (for 2007 in 2008, for 2008 in 2009, for 2009 in 2010 & for 2010 in 2011), – second level, 4 times (for 2003 in 2004, for 2004 in 2005, for 2005 in 2006 & for 2006 in 2007).

Grzegorz Michalski has presented his works on research conferences: (1) 2011.09.15: Academy of Business Research Conference, Atlantic City, USA, presentation: Liquid Assets Financing; (2) 2011.04.14: International Conference " Financial Management", Kołobrzeg, 13-15.04.2011, presentation: Efficiency of investment in inventories in taxed and untaxed organizations in Polish (Efektywność inwestycji w zapasy w opodatkowanych i nie opodatkowanych organizacjach), (3) 2008.11.07. ICBE 2008 – International Conference on Business and Economy Constanta, Rumunia, 2008.11.06 do 2008.11.08, two presentations: Firm value and net current assets investments, and: Decreasing negative delivery risk influence on the recipients firm value: portfolio approach. (4) 2008.04.24 International Conference „Financial Management”, Międzyzdroje 2008.04.23 to 2008.04.25, presentation: Portfolio theory elements in inventory management in Polish (Elementy teorii portfela w zarządzaniu zapasami).

Grzegorz Michalski takes part in Erasmus program, he prepares and teach the clases in the Erasmus program for international students coming to Poland.

Grzegorz Michalski cooperates with Professor John Zietlow from Malone University in liquidity management of nonprofit organizations area and with Professor Dmitri Medvedovski from Bethel University in family finance area.

Grzegorz Michalski is a part of editorial board of research journals:

Australasian Accounting Business & Finance Journal (AABFJ) ISSN: 1834-2000,

Journal of Corporate Treasury Management (JCTM) ISSN 1753-2574,

Journal of Problems and Perspectives in Management (PPM) ISSN: 1727-7051,

International Journal of Information Processing and Management (IJIPM), ISSN: 2093-4009,

International Journal of Economics and Business Research (IJEBR) ISSN: 1756-9850,

Business and Economics Research Journal (BERJ) ISSN: 1309-2448,

Business and Economics Journal (BEJ) ISSN 2151-6219 (2010 to 2011),

International Review of Applied Financial Issues and Economics (IRAFIE) ISSN: 9210 – 1737 (2010 to 2011),

He is also Scientific Member (Program Committee) of The 7th International Conference on Information Processing and Management: ICIPM2011.

Grzegorz Michalski is also member of scientific organizations like:

Academy of Business Research (stared from 2011)

American Finance Association (2006 started)

European Finance Association (started from 2006)

International Atlantic Economic Society (started from 2011)

Grzegorz Michalski was not served as a secondary promoter in doctoral proceedings. Grzegorz Michalski helps students to prepare their MA or BA thesis. Under Grzegorz Michalski supervision as promoter over 25 students reached their MA and over 7 students reached their BA. He serves as expert for local government (in 2008 for local Lower Silesian Government he made and expertise about JEREMIE influence, in 2011 for Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad invitation, he served as GDDKiA expert in Kongres Regionów in Świdnica). Grzegorz Michalski took part in an expert team evaluating the Businessplans prepared by beneficients of „Wykorzystaj potencjał uczelni, załóż firmę” program in 2008. Grzegorz Michalski is an expert who cooperate with many firms from 2005.

Grzegorz Michalski as an expert refereed for OPI the proposal WND-POIG.01.01.01-02-029/09: Analiza negatywnych tendencji w zakresie konstruowania i sprzedaży produktów finansowych oraz ich reklamy i promocji stosowanych przez instytucje finansowe metodami foresightowymi (Analysis of negative tendencies in preparing and selling financial products and its advertisement or promotion used by financial institutions – foresight method; project in Polish).

Grzegorz Michalski in June 2009 was appointed by Marschallof Lower Silesia Ordinance No 74/2009 of 3 June 2009. on the List of Experts as an 1st level expert for 2007-2013 in the area: Enterprise and Innovation / Renewable Financial Instruments.

Grzegorz Michalski is active as reviewer and prepared about 26 referee reports: (1) Referee report for journal: Australasian Accounting Business & Finance Journal (ISSN 1834-2000): The Impact of Market Maker Competition on Market Quality: Evidence from an Options Exchange, (2) Referee report for journal: Problems and Perspectives in Management, (ISSN 1727-7051): From traditional operational research to multiple criteria decision analysis: basic ideas on an evolving field, (3) Referee report for: Global Business & Economics Anthology (GBEA), 2011 by the Business & Economics Society International, ISSN: 1553-1392: Analysing the Return Distributions of Australian Stocks: A two factor model and a Quantile Regression Approach (Allen, D. E., Gerrans, P., Singh, A. K., & Powell, R.) (4) Referee report for journal: Journal of Corporate Treasury Management: Can the government de-leveraging deliver: Investigating for the presence of “non-Keynesian effects”, Abhishek Upadhyay, Kamalika Das, Upasna Bhardwaj, (5) Referee report for journal: BEJ for publisher: AstonJournals: Financial literacy: the approach of banks in India; dr. Suresh Chandra Bihari, Business and Economics Journal, ISSN: 2151-6219. (6) Referee report for Journal of Accounting and Taxation (JAT), http://www.academicjournals.org/JAT, ISSN 2141–6656 ©Academic Journals, paper: JAT-11-006: The Factors influencing Credit Bank Risk: the case of Tunisia (7) Referee report for journal: Australasian Accounting Business & Finance Journal (ISSN 1834-2000): Pre Managed Earnings Benchmarks and Earnings Management of Australian Firms, (8) Referee report for journal: Australasian Accounting Business & Finance Journal (ISSN 1834-2000): Ownership structure and earnings management: Evidence from Portugal, (9) Referee report for journal: Australasian Accounting Business & Finance Journal (ISSN 1834-2000): Managerial ownership, capital structure and firm value: Evidence from China’s civilian-run firms, Wenjuan Ruan. (10) Referee report for journal: BEJ of AstonJournals: The Relationship between Working Capital Management and Profitability: Evidence from the United States; Amarjit Gill; Nahum Biger; Neil Mathur, Business and Economics Journal, ISSN: 2151-6219, (11) Referee report for Emerald journal: An Analysis of the Effects of the Severance Payment Reform on Credit to Italian SMEs, Journal of Financial Economic Policy ISSN 1757-6385, (12) Referee report for S.E.I.F at Paris: Relevance or irrelevance of retention for dividend policy irrelevance, Carlo Alberto Magni, International Review of Applied Financial Issues and Economics, ISSN: 9210 – 1737; (13) Referee report for journal: BEJ of AstonJournals: Application of Economic Order Quantity (EOQ) Models for Inventories of Raw Materials at Urafiki Textile Mills Co Ltd in Dar es salaam – Tanzania, Business and Economics Journal, ISSN: 2151-6219. (14) Referee report for Journal of Corporate Treasury Management: Optimising cash and effective liquidity, Leslie Regino, (15) Referee report for Ekonomika journal: Growth and openness relationship in the eu15: panel data approach, Academic Journal “Ekonomika”, (16) Referee report about Wiley book: Managerial accounting, Balakrishnan, Sivaramakrishnan And Sprinkle, Wiley, s.704, ISBN-10: 0471467855, (17) Referee report about Wiley book: The analysis and use of financial statements, 3rd edition, Gerald I. White, Ashwinpaul C. Sondhi, Dov Fried, s. 912, Wiley, ISBN-10: 0471375942. (18) Referee report about Wiley book: Managerial Accounting: Tools For Business Decision Making, Weygandt, Kimmel and Kieso, Wiley, s.728, ISBN-10: 0471661783, (19) Referee report for journal: Stock options under non-expected utility theory, for Problems and Perspectives in Management, International Research Journal, vol., iss. , 2010, s., (20) Referee report for journal: Stakeholder Orientation and Financial Performance: Evidence from Indonesia, Problems and Perspectives in Management, International Research Journal, vol., iss. , 2009, s., (21) Referee report for journal: The Role of Institutional Investors in the Inventory and Cash Management Practices of Firms in Asia, for Journal of Multinational Financial Management ISSN: 1042-444X (Elsevier). (22) Referee report for journal: Application of Benford’s Law in Payment Systems Auditing: Mario Žgela, Zdravko Krakar, Journal of Information and Organizational Sciences, ISSN: 1846-9418, vol. 33, no. 1 (2009) p. 39-51. (23) Referee report for journal: The effectiveness of national R&D investment – an empirical investigation in China, autorstwa: Ping Shi, Jiaqin Yang, Problems and Perspectives in Management, International Research Journal, vol. 6, iss. 4, 2008, s. 4-11. (24) Referee report for journal: From investment rules of thumb to routines: a real option approach, Thierry Burger-Helmchen, Problems and Perspectives in Management, International Research Journal, vol. 6, iss. 1, 2008, s. 64-73, (25) Referee report for journal: Theory of Microcrediting in Transitional Economies, Nikola Kadoić, Matija Kopić, Journal of Information and Organizational Sciences, ISSN: 1846-9418, vol. 33, no. 1 (2009), p. 13-24; (26) Referee report for journal: Analysis of Top 500 Central and East European Companies Net Income Using Benford’s Law, for Journal of Information and Organizational Sciences, ISSN: 1846-9418 (2011)

Wrocław 2011-10-01

Grzegorz Michalski

Grzegorz Michalski

ul. Komandorska 118/120, p.Z-2, KFPiZW, 53-345 Wrocław

tel.: 503452860; faks: 717183313

email: Grzegorz.Michalski@ue.wroc.pl

Obszar wiedzy: Nauki społeczne,

Dziedzina: nauki ekonomiczne,

Dyscyplina: finanse

Wykaz opublikowanych prac naukowych Grzegorza Michalskiego

Publikacje w czasopismach z bazy JCR:

Operational risk in current assets investment decisions: Portfolio management approach in accounts receivable, Agricultural Economics – Zemedelska Ekonomika, 54/1: 12-19, 2008, cytowane wewnątrz JCR: 2 razy (IF = 0,716); [Grzegorz Marek Michalski is the author of 100% of this publication / Grzegorz Marek Michalski jest autorem 100% tej publikacji] |[całość] http://ssrn.com/abstract=1562672 |[całość] http://michalskig.files.wordpress.com/2011/11/ssrn-id1562672.pdf |.

Value-based inventory management, Romanian Journal of Economic Forecasting, 9/1: 82-90, 2008, cytowane wewnątrz JCR: 1 raz, (IF = 0,62); [Grzegorz Marek Michalski is the author of 100% of this publication / Grzegorz Marek Michalski jest autorem 100% tej publikacji] |[całość] http://www.ipe.ro/rjef/rjef1_08/rjef1_08_6.pdf |[całość] http://michalskig.files.wordpress.com/2011/11/rjef1_08_6.pdf |.

Planning optimal from the firm value creation perspective, levels of operating cash investments, Romanian Journal of Economic Forecasting, 13/1: 198-214, 2010 (IF = 0,62); [Grzegorz Marek Michalski is the author of 100% of this publication / Grzegorz Marek Michalski jest autorem 100% tej publikacji] |[całość] http://www.ipe.ro/rjef/rjef1_10/rjef1_10_15.pdf |[całość] http://michalskig.files.wordpress.com/2011/11/rjef1_10_15.pdf |.

Monografie:

Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach (Financial Liquidity in Small and Medium Enterprises in Polsh), Polish Scientific Publishers PWN/Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, ISBN:8301143460, pozycja cytowana ponad 35 razy (za: http://michalskig.com/indeksH.doc); [Grzegorz Marek Michalski is the author of 100% of this publication / Grzegorz Marek Michalski jest autorem 100% tej publikacji].

Leksykon zarządzania finansami (Lexicon of financial management in Polish), Wydawnictwo C.H. BECK, Warszawa 2004, ISBN:8373872760, pozycja cytowana ponad 10 razy (za: http://michalskig.com/indeksH.doc); [Grzegorz Marek Michalski is the author of 100% of this publication / Grzegorz Marek Michalski jest autorem 100% tej publikacji].

Podstawy zarządzania finansami przedsiębiorstwa (Fundamentals of Corporate Financial Management in Polish), Monografie WSZ Edukacja, Wrocław [Wydanie 1 w r. 2003; wydanie 2 w r. 2004] ISBN: 83-87708-6-6, pozycja cytowana ponad 5 razy (za: http://michalskig.com/indeksH.doc); [Grzegorz Marek Michalski is the author of 100% of this publication / Grzegorz Marek Michalski jest autorem 100% tej publikacji].

Ocena finansowa kontrahenta na podstawie sprawozdań finansowych (Financial Valuation of the Firm based on Financial Statements in Polish), ODDK, Gdańsk 2008, ISBN:8374265096, pozycja cytowana ponad 2 razy (za: http://michalskig.com/indeksH.doc); [Grzegorz Marek Michalski is the author of 100% of this publication / Grzegorz Marek Michalski jest autorem 100% tej publikacji].

Finansowe strategie przedsiębiorstwa. Podstawy teorii i przykłady (Financial strategies of the firm. Theory fundamentals and cases in Polish), Monografie i Opracowania Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu, Wydawnictwo WSZiA, Opole 2004; [Grzegorz Marek Michalski is the author of 100% of this publication / Grzegorz Marek Michalski jest autorem 100% tej publikacji].

Wprowadzenie do zarządzania finansami przedsiębiorstw (Introduction to entrepreneurial financial mnagement in Polish), CHBeck, Warszawa 2010, ISBN: 9788325515096, [Grzegorz Marek Michalski is the author of 100% of this publication / Grzegorz Marek Michalski jest autorem 100% tej publikacji].

Strategie finansowe przedsiębiorstw (Entrepreneurial financial strategies in Polish), ODDK, Gdańsk 2009, ISBN: 83-74265-67-6; [Grzegorz Marek Michalski is the author of 100% of this publication / Grzegorz Marek Michalski jest autorem 100% tej publikacji].

Krótkoterminowe zarządzanie kapitałem (Short term capital management in Polish), Pluta, Wiesław (20%) i Michalski, Grzegorz Marek (80%), Warszawa 2005, C.H.Beck, ISBN: 83-7387-406-2, fragmenty autorstwa Grzegorza Michalskiego cytowane ponad 12 razy (za: http://michalskig.com/indeksH.doc); [Grzegorz Marek Michalski is the author of 80% of this publication / Grzegorz Marek Michalski jest autorem 80% tej publikacji].

Tajniki finansowego sukcesu dla mikrofirm (Succesfull entrepreneurial financial management in microfirms in Polish), K. Prędkiewicz (50%), G. Michalski (50%), CHBeck, Warszawa, 2007 [książka nominowana do nagrody „Złote Skrzydła 2007” Gazety Prawnej, w zakresie „Zarządzania”], fragmenty autorstwa Grzegorza Michalskiego cytowane ponad 1 raz (za: http://michalskig.com/indeksH.doc); [Grzegorz Marek Michalski is the author of 50% of this publication / Grzegorz Marek Michalski jest autorem 50% tej publikacji].

Publikacje naukowe w czasopismach międzynarodowych i krajowych w publikacjach międzynarodowych i krajowych spoza bazy JCR:

Influence of the Post-Crisis Situation on Cost of Capital and Intrinsic Liquidity Value in Non-Profit Organizations, International Journal of Management and Social Sciences (IJMSS), ISSN 2249-0191, p. 67-78; [Grzegorz Marek Michalski is the author of 100% of this publication / Grzegorz Marek Michalski jest autorem 100% tej publikacji].

Intrinsic Liquidity Value for Non-Profit Organizations, Proceedings of the 2nd International Conference on Business and Economy – Constanza, vol. 2, H.Ridley, M.Farber, S.Hull (eds.) , Contemporary Science Association, Addleton Academic Publishers, New York 2010, ISBN: 978-1-935494-18-8, s. 235-242; [Grzegorz Marek Michalski is the author of 100% of this publication / Grzegorz Marek Michalski jest autorem 100% tej publikacji].

Риски и капитальные затраты: влияние Джереми-фонда на создание капитала малых предприятий (in Russian), Регион: экономика и социология 2009; 292(1):238-250, (Risks and capital costs: how JEREMIE fund initiative helps to create SME capital, Journal Region: Economics and Sociology), ISSN: 0868-5169; [Grzegorz Marek Michalski is the author of 100% of this publication / Grzegorz Marek Michalski jest autorem 100% tej publikacji].

Factoring and the firm value, FACTA UNIVERSITATIS, Series: Economics and Organization ISSN: 0354-4699, 2008; 5(1), s. 31-38; [Grzegorz Marek Michalski is the author of 100% of this publication / Grzegorz Marek Michalski jest autorem 100% tej publikacji] |[całość] http://facta.junis.ni.ac.rs/eao/eao200801/eao200801-04.pdf |[całość] http://michalskig.files.wordpress.com/2011/11/eao200801-04.pdf |.

Optimal Strategy of Liquidity Financing for Non-Profit Organizations, Proceedings of the 2nd International Conference on Business and Economy – Constanza, vol. 2, H.Ridley, M.Farber, S.Hull (eds.) , Contemporary Science Association, Addleton Academic Publishers, New York 2010, ISBN: 978-1-935494-18-8, s. 225-234, [Grzegorz Marek Michalski is the author of 100% of this publication / Grzegorz Marek Michalski jest autorem 100% tej publikacji].

Net Working Capital Management Strategies as a Factor of Shapping Small Firm Value (Strategie zarządzania kapitałem obrotowym a wzrost wartości MŚP in Polish), Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Zeszyt Naukowy 55, SGH, Warszawa 2005, ISSN: 1234-8872, s. 90-102., pozycja cytowana nie mniej niż 3 razy (za: http://michalskig.com/indeksH.doc); [Grzegorz Marek Michalski is the author of 100% of this publication / Grzegorz Marek Michalski jest autorem 100% tej publikacji].

Definicja i znaczenie krótkoterminowej płynności finansowej, Zarządzanie finansami firm – Teoria i praktyka, Wiesław Pluta [red.], PN 1042, AE, Wrocław 2004, 2 tom, s. 65-72, (Definition and Meaning Short-Term Financial Liquidity in Polish), ISSN:0324-8445, pozycja cytowana nie mniej niż 1 raz (za: http://michalskig.com/indeksH.doc); [Grzegorz Marek Michalski is the author of 100% of this publication / Grzegorz Marek Michalski jest autorem 100% tej publikacji].

Efektywność inwestycji w aktywa bieżące w instytucjach nie nastawionych na zysk, (Efficiency of investments in current assets in not-for-profit organizations in Polish), Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocłwiu nr 172, s. 172-183; [Grzegorz Marek Michalski is the author of 100% of this publication / Grzegorz Marek Michalski jest autorem 100% tej publikacji].

Wpływ wyboru strategii inwestowania w aktywa bieżące na koszt kapitału i na wartość przedsiębiorstwa, [w:] J. Dziechciarz [red.], Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (Research Papers of Wroclaw University of Economics) nr 163 (Ekonometria 30, J. Dziechciarz (red.)), Wrocław 2011, ISSN: 1899-3192, s. 130-142, [Grzegorz Marek Michalski is the author of 100% of this publication / Grzegorz Marek Michalski jest autorem 100% tej publikacji].

Efektywność inwestycji w zapasy w opodatkowanych i nie opodatkowanych organizacjach, [w:] D. Zarzecki [red.], Zarządzanie finansami. Inwestycje, wycena przedsiębiorstw, zarządzanie wartością, red. D. Zarzecki, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Nr 639, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 37; Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński ; ISSN 1640-6818 ; nr 639. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia 37; ISSN 1733-2842; Szczecin 2011, [Grzegorz Marek Michalski is the author of 100% of this publication / Grzegorz Marek Michalski jest autorem 100% tej publikacji].

Decyzje w zakresie zarządzania i finansowania uruchamianego biznesu, Jak wykorzystać potencjał uczelni i założyć firmę, W.Potwora, J.Żurawska [red.], ISBN: 978-83-88980-86-6, WSZiA Opole 2009, s. 82-101, [Grzegorz Marek Michalski is the author of 100% of this publication / Grzegorz Marek Michalski jest autorem 100% tej publikacji].

Innowacyjne podejście do zarządzania aktywami bieżącymi, Kreowanie działań innowacyjnych i przedsiębiorczych, W.Potwora [red.], ISBN: 978-83-88980-74-95, WSZiA Opole 2009, s. 213-233, [Grzegorz Marek Michalski is the author of 100% of this publication / Grzegorz Marek Michalski jest autorem 100% tej publikacji].

Wpływ długości cyklu operacyjnego na wzrost wartości przedsiębiorstwa, w: Finanse wobec sfery realnej gospodarki, K. Znaniecka, T. Zieliński (red.), Katowice 2008, ISBN: 978-83-7246-593-1, t.2, s. 89-95, [Grzegorz Marek Michalski is the author of 100% of this publication / Grzegorz Marek Michalski jest autorem 100% tej publikacji] |[całość] http://ssrn.com/abstract=1959094 |[całość] http://michalskig.files.wordpress.com/2011/11/ssrn-id1959094.pdf |.

VBEOQ – optymalna z punktu widzenia maksymalizacji wartości przedsiębiorstwa wielkość zamówienia zapasów, [w:] E. Urbańczyk [red.], „Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa”, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2007, ISBN: 978-83-60585-04-7, s. 523-531; [Grzegorz Marek Michalski is the author of 100% of this publication / Grzegorz Marek Michalski jest autorem 100% tej publikacji].

Wpływ decyzji w zakresie strategii zarządzania kapitałem obrotowym netto na wartość przedsiębiorstwa, [w:] P. Karpuś, J. Węcławski [red.], „Problemy rozwoju rynku finansowego w aspekcie wzrostu gospodarczego”, UMCS Lublin 2007, ISBN: 9788322727409, s. 564 – 570; [Grzegorz Marek Michalski is the author of 100% of this publication / Grzegorz Marek Michalski jest autorem 100% tej publikacji].

Wskaźniki poziomu płynności w małym przedsiębiorstwie, [w:] A. Bielawska [red.], „Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw”, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 458, Ekonomiczne problemy usług nr 10, Szczecin 2007, ISSN: 1640-6818, s. 277-285; [Grzegorz Marek Michalski is the author of 100% of this publication / Grzegorz Marek Michalski jest autorem 100% tej publikacji].

Czynniki kształtujące koszt kapitału obcego w małym przedsiębiorstwie, [w:] „Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw”, A. Bielawska [red.], Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 427, „Ekonomiczne problemy usług”, Szczecin 2006, nr 2, ISBN: 978-83-7241-543-1, s. 465-471; [Grzegorz Marek Michalski is the author of 100% of this publication / Grzegorz Marek Michalski jest autorem 100% tej publikacji].

Optymalna ze względu na wartość przedsiębiorstwa wielkość produkcji (VBPOQ), [w:] P. Karpuś, „Finanse przedsiębiorstwa”, UMCS Lublin 2006, ISBN: 83-227-2558-2, s. 245 – 250; [Grzegorz Marek Michalski is the author of 100% of this publication / Grzegorz Marek Michalski jest autorem 100% tej publikacji].

Wpływ czynników kształtujących poziom ostrożnościowych zasobów gotówki na wartość przedsiębiorstwa, [w:] „Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa. Teoria i praktyka”, E. Urbańczyk [red.], ZN US nr 434, Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw nr 48, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2006, ISSN: 1640-6818, t.1, s. 453-458; [Grzegorz Marek Michalski is the author of 100% of this publication / Grzegorz Marek Michalski jest autorem 100% tej publikacji].

Zarządzanie finansami mikro- i małych przedsiębiorstw w warunkach ryzyka wynikającego z globalizacji, [w:] „Dylematy teorii i praktyki zarządzania”, M. Duczmal, T. Pokusa (red.), „Finansowo-społeczne problemy zarządzania w mikro- i makroskali”, Polska Akademia Nauk Oddział w Katowicach, Komisja Nauk Prawnych i Ekonomicznych, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu, Opole 2006, ISBN: 83-88980-38-6, t.2, s. 46-64; [Grzegorz Marek Michalski is the author of 100% of this publication / Grzegorz Marek Michalski jest autorem 100% tej publikacji].

Krótkoterminowe źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw, w: „Przekształcenia rynku finansowego w Polsce”, opracowanie monograficzne pod red. P. Karpuś, J. Węcławski, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2005, ISBN: 83-227-2473-X, t. 2, s. 171-184; [Grzegorz Marek Michalski is the author of 100% of this publication / Grzegorz Marek Michalski jest autorem 100% tej publikacji].

Metody kontrolowania prawidłowości spływu należności, Finanse, Bankowość, Rachunkowość nr 3, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1062, Wydawnictwo AE, Wrocław 2005, ISSN: 0324-8445, s. 33-42; [Grzegorz Marek Michalski is the author of 100% of this publication / Grzegorz Marek Michalski jest autorem 100% tej publikacji].

Optymalny poziom płynności finansowej w MŚP, w: „Rozprawy i studia”, pod red. A. Bielawska, US, Szczecin 2005, t. 571, ISSN: 0860-2751, s. 185-194; [Grzegorz Marek Michalski is the author of 100% of this publication / Grzegorz Marek Michalski jest autorem 100% tej publikacji].

Zarządzanie zapasami w małym przedsiębiorstwie, Finanse, Bankowość, Rachunkowość nr 2, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1059, Wydawnictwo AE, Wrocław 2005, ISSN: 0324-8445, s. 190-197; [Grzegorz Marek Michalski is the author of 100% of this publication / Grzegorz Marek Michalski jest autorem 100% tej publikacji].

Zarządzanie zapasami z uwzględnieniem ryzyka czasu dostaw i jego wpływ na wartość przedsiębiorstwa, [w:] J. Dziechciarz [red.], „Zastosowania metod ilościowych”, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1096, Ekonometria nr 15, Wydawnictwo AE, Wrocław 2005, ISSN: 0324-8445, s. 285 – 296; [Grzegorz Marek Michalski is the author of 100% of this publication / Grzegorz Marek Michalski jest autorem 100% tej publikacji].

Zastosowanie modeli zarządzania środkami pieniężnymi w przedsiębiorstwie, w: „Rynek Finansowy. Szanse i Zagrożenia Rozwoju”, T. 2: Zarządzanie finansami przedsiębiorstw i instytucji, opracowanie monograficzne pod red. P. Karpuś, J. Węcławski, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2005, t. II, ISBN: 9788322723661, s. 39-53; [Grzegorz Marek Michalski is the author of 100% of this publication / Grzegorz Marek Michalski jest autorem 100% tej publikacji].

Metody pośrednio uwzględniające ryzyko operacyjne w zarządzaniu finansami małego przedsiębiorstwa, Ekonometria nr 14, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1021, Wydawnictwo AE, Wrocław 2004, ISSN: 0324-8445, s. 335-350; [Grzegorz Marek Michalski is the author of 100% of this publication / Grzegorz Marek Michalski jest autorem 100% tej publikacji].

Zarządzanie należnościami w małych i średnich przedsiębiorstwach z punktu widzenia wartości płynności finansowej, [w:] „Finansowe aspekty funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw”, E. Orechwa-Maliszewska, A. Kopczyk (red.), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania, Białystok 2003, ISBN: 83-87256-56-0, s. 357-369; [Grzegorz Marek Michalski is the author of 100% of this publication / Grzegorz Marek Michalski jest autorem 100% tej publikacji].

Wrocław 2011-10-01

Grzegorz Michalski

(English version starts here)

Wrocław 2011-10-01

Grzegorz Michalski

ul. Komandorska 118/120, p.Z-2, KFPiZW, 53-345 Wrocław

ph.: 503452860; fax: 717183313

email: Grzegorz.Michalski@ue.wroc.pl

Area of knowledge: Social Sciences,

Subject matter: Economic Science,

Discipline: Finance

List of published works of Grzegorz Michalski

Original publications in JCR indexed Journals:

Operational risk in current assets investment decisions: Portfolio management approach in accounts receivable, Agricultural Economics – Zemedelska Ekonomika, 54/1: 12-19, 2008, cited in JCR: 2 times (IF = 0,716); [Grzegorz Marek Michalski is the author of 100% of this publication / Grzegorz Marek Michalski jest autorem 100% tej publikacji] |[całość] http://ssrn.com/abstract=1562672 |[całość] http://michalskig.files.wordpress.com/2011/11/ssrn-id1562672.pdf |.

Value-based inventory management, Romanian Journal of Economic Forecasting, 9/1: 82-90, 2008, 3 times cited (IF = 0,62); [Grzegorz Marek Michalski is the author of 100% of this publication / Grzegorz Marek Michalski jest autorem 100% tej publikacji] |[całość] http://www.ipe.ro/rjef/rjef1_08/rjef1_08_6.pdf |[całość] http://michalskig.files.wordpress.com/2011/11/rjef1_08_6.pdf |.

Planning optimal from the firm value creation perspective, levels of operating cash investments, Romanian Journal of Economic Forecasting, 13/1: 198-214, 2010 (IF = 0,62); [Grzegorz Marek Michalski is the author of 100% of this publication / Grzegorz Marek Michalski jest autorem 100% tej publikacji] |[całość] http://www.ipe.ro/rjef/rjef1_10/rjef1_10_15.pdf |[całość] http://michalskig.files.wordpress.com/2011/11/rjef1_10_15.pdf |.

Monographs:

Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach (Financial Liquidity in Small and Medium Enterprises in Polish), Polish Scientific Publishers PWN/Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, ISBN:8301143460, 35 times cited (acc. to: http://michalskig.com/indeksH.doc); [Grzegorz Marek Michalski is the author of 100% of this publication / Grzegorz Marek Michalski jest autorem 100% tej publikacji].

Leksykon zarządzania finansami (Lexicon of financial management in Polish), Publisher: C.H. BECK, Warszawa 2004, ISBN:8373872760, 10 times cited (acc. to: http://michalskig.com/indeksH.doc); [Grzegorz Marek Michalski is the author of 100% of this publication / Grzegorz Marek Michalski jest autorem 100% tej publikacji].

Podstawy zarządzania finansami przedsiębiorstwa (Fundamentals of Corporate Financial Management in Polish), Monographs of WSZ Edukacja, Wrocław, ISBN: 83-87708-6-6, 5 times cited (see: http://michalskig.com/indeksH.doc); [Grzegorz Marek Michalski is the author of 100% of this publication / Grzegorz Marek Michalski jest autorem 100% tej publikacji].

Ocena finansowa kontrahenta na podstawie sprawozdań finansowych (Financial Valuation of the Firm based on Financial Statements in Polish), ODDK, Gdańsk 2008, ISBN:8374265096, 2 times cited (see: http://michalskig.com/indeksH.doc); [Grzegorz Marek Michalski is the author of 100% of this publication / Grzegorz Marek Michalski jest autorem 100% tej publikacji].

Finansowe strategie przedsiębiorstwa. Podstawy teorii i przykłady (Financial strategies of the firm. Theory fundamentals and cases in Polish), Monographs & Developments of Academy of Management and Administration in Opole, Publishig House of WSZiA, Opole 2004; [Grzegorz Marek Michalski is the author of 100% of this publication / Grzegorz Marek Michalski jest autorem 100% tej publikacji].

Wprowadzenie do zarządzania finansami przedsiębiorstw (Introduction to entrepreneurial financial mnagement in Polish), CHBeck, Warszawa 2010, ISBN: 9788325515096, [Grzegorz Marek Michalski is the author of 100% of this publication / Grzegorz Marek Michalski jest autorem 100% tej publikacji].

Strategie finansowe przedsiębiorstw (Entrepreneurial financial strategies in Polish), ODDK, Gdańsk 2009, ISBN: 83-74265-67-6; [Grzegorz Marek Michalski is the author of 100% of this publication / Grzegorz Marek Michalski jest autorem 100% tej publikacji].

Krótkoterminowe zarządzanie kapitałem (Short term capital management in Polish), Pluta, Wiesław (20%) i Michalski, Grzegorz Marek (80%), Warszawa 2005, C.H.Beck, ISBN: 83-7387-406-2, 12 times cited (see: http://michalskig.com/indeksH.doc); [Grzegorz Marek Michalski is the author of 80% of this publication / Grzegorz Marek Michalski jest autorem 80% tej publikacji].

Tajniki finansowego sukcesu dla mikrofirm (Succesfull entrepreneurial financial management in microfirms in Polish), K. Prędkiewicz (50%), G. Michalski (50%), CHBeck, Warszawa, 2007 [book was nominated to „Złote Skrzydła 2007” Gazety Prawnej award, in area „Management”], 1 time cited (see: http://michalskig.com/indeksH.doc); [Grzegorz Marek Michalski is the author of 50% of this publication / Grzegorz Marek Michalski jest autorem 50% tej publikacji].

Research publications in international and national journals or in other international or national publications outside the JCR base:

Influence of the Post-Crisis Situation on Cost of Capital and Intrinsic Liquidity Value in Non-Profit Organizations, International Journal of Management and Social Sciences (IJMSS), ISSN 2249-0191, p. 67-78; [Grzegorz Marek Michalski is the author of 100% of this publication / Grzegorz Marek Michalski jest autorem 100% tej publikacji].

Intrinsic Liquidity Value for Non-Profit Organizations, Proceedings of the 2nd International Conference on Business and Economy – Constanza, vol. 2, H.Ridley, M.Farber, S.Hull (eds.) , Contemporary Science Association, Addleton Academic Publishers, New York 2010, ISBN: 978-1-935494-18-8, p. 235-242; [Grzegorz Marek Michalski is the author of 100% of this publication / Grzegorz Marek Michalski jest autorem 100% tej publikacji].

Риски и капитальные затраты: влияние Джереми-фонда на создание капитала малых предприятий (in Russian), Регион: экономика и социология 2009; 292(1):238-250, (Risks and capital costs: how JEREMIE fund initiative helps to create SME capital, Journal Region: Economics and Sociology), ISSN: 0868-5169; [Grzegorz Marek Michalski is the author of 100% of this publication / Grzegorz Marek Michalski jest autorem 100% tej publikacji].

Factoring and the firm value, FACTA UNIVERSITATIS, Series: Economics and Organization ISSN: 0354-4699, 2008; 5(1), p. 31-38; [Grzegorz Marek Michalski is the author of 100% of this publication / Grzegorz Marek Michalski jest autorem 100% tej publikacji] |[całość] http://facta.junis.ni.ac.rs/eao/eao200801/eao200801-04.pdf |[całość] http://michalskig.files.wordpress.com/2011/11/eao200801-04.pdf |.

Optimal Strategy of Liquidity Financing for Non-Profit Organizations, Proceedings of the 2nd International Conference on Business and Economy – Constanza, vol. 2, H.Ridley, M.Farber, S.Hull (eds.) , Contemporary Science Association, Addleton Academic Publishers, New York 2010, ISBN: 978-1-935494-18-8, s. 225-234, [Grzegorz Marek Michalski is the author of 100% of this publication / Grzegorz Marek Michalski jest autorem 100% tej publikacji].

Net Working Capital Management Strategies as a Factor of Shapping Small Firm Value (Strategie zarządzania kapitałem obrotowym a wzrost wartości MŚP in Polish), Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Zeszyt Naukowy 55, SGH, Warszawa 2005, ISSN: 1234-8872, p. 90-102., 3 times cited (see: http://michalskig.com/indeksH.doc); [Grzegorz Marek Michalski is the author of 100% of this publication / Grzegorz Marek Michalski jest autorem 100% tej publikacji].

Definicja i znaczenie krótkoterminowej płynności finansowej, Zarządzanie finansami firm – Teoria i praktyka, Wiesław Pluta [red.], PN 1042, AE, Wrocław 2004, 2 tom, p. 65-72, (Definition and Meaning Short-Term Financial Liquidity in Polish), ISSN:0324-8445, 1 times cited (see: http://michalskig.com/indeksH.doc); [Grzegorz Marek Michalski is the author of 100% of this publication / Grzegorz Marek Michalski jest autorem 100% tej publikacji].

Efektywność inwestycji w aktywa bieżące w instytucjach nie nastawionych na zysk, (Efficiency of investments in current assets in not-for-profit organizations in Polish), Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocłwiu nr 172, p. 172-183. [Grzegorz Marek Michalski is the author of 100% of this publication / Grzegorz Marek Michalski jest autorem 100% tej publikacji].

Wpływ wyboru strategii inwestowania w aktywa bieżące na koszt kapitału i na wartość przedsiębiorstwa (Influence of choice current assets investment strategy on cost of capital and firm value in Polish), [in:] J. Dziechciarz [ed.], Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (Research Papers of Wroclaw University of Economics) nr 163 (Ekonometria 30, Wrocław 2011, ISSN: 1899-3192, ISSN: 1507-3866, s. 130-142, [Grzegorz Marek Michalski is the author of 100% of this publication / Grzegorz Marek Michalski jest autorem 100% tej publikacji].

Efektywność inwestycji w zapasy w opodatkowanych i nie opodatkowanych organizacjach (Efficiency of investments in inventories in taxed and nontaxed organizations in Polish), [in:] D. Zarzecki [ed.], Zarządzanie finansami. Inwestycje, wycena przedsiębiorstw, zarządzanie wartością, Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński nr 639. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia 37; ISSN 1733-2842; Szczecin 2011, [Grzegorz Marek Michalski is the author of 100% of this publication / Grzegorz Marek Michalski jest autorem 100% tej publikacji].

Decyzje w zakresie zarządzania i finansowania uruchamianego biznesu, (Decisions in area of management and financing startup in Polish), [in:] Jak wykorzystać potencjał uczelni i założyć firmę (How to use university power and start the business in Polish), W.Potwora, J.Żurawska [ed.], ISBN: 978-83-88980-86-6, WSZiA Opole 2009, p. 82-101, [Grzegorz Marek Michalski is the author of 100% of this publication / Grzegorz Marek Michalski jest autorem 100% tej publikacji].

Innowacyjne podejście do zarządzania aktywami bieżącymi (Innovative approach to current assets management in Polish), [in:] Kreowanie działań innowacyjnych i przedsiębiorczych, W.Potwora [ed.], ISBN: 978-83-88980-74-95, WSZiA Opole 2009, p. 213-233, [Grzegorz Marek Michalski is the author of 100% of this publication / Grzegorz Marek Michalski jest autorem 100% tej publikacji].

Wpływ długości cyklu operacyjnego na wzrost wartości przedsiębiorstwa (Operating Cycle Length Influence on Value of the Firm Creation, in Polish), [in:] Finanse wobec sfery realnej gospodarki, K. Znaniecka, T. Zieliński (ed.), Katowice 2008, ISBN: 978-83-7246-593-1, t.2, p. 89-95, [Grzegorz Marek Michalski is the author of 100% of this publication / Grzegorz Marek Michalski jest autorem 100% tej publikacji] |[całość] http://ssrn.com/abstract=1959094 |[całość] http://michalskig.files.wordpress.com/2011/11/ssrn-id1959094.pdf |.

VBEOQ – optymalna z punktu widzenia maksymalizacji wartości przedsiębiorstwa wielkość zamówienia zapasów (VBEOQ – optimal in view of maximization of firm value inventory quantity order, in Polish), [in:] E. Urbańczyk [red.], „Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa”, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2007, ISBN: 978-83-60585-04-7, p. 523-531; [Grzegorz Marek Michalski is the author of 100% of this publication / Grzegorz Marek Michalski jest autorem 100% tej publikacji].

Wpływ decyzji w zakresie strategii zarządzania kapitałem obrotowym netto na wartość przedsiębiorstwa (Net Working Capital Strategies Decisions Influence on Firm Value in Polish), [in:] P. Karpuś, J. Węcławski [ed.], „Problemy rozwoju rynku finansowego w aspekcie wzrostu gospodarczego”, UMCS Lublin 2007, ISBN: 9788322727409, p. 564 – 570; [Grzegorz Marek Michalski is the author of 100% of this publication / Grzegorz Marek Michalski jest autorem 100% tej publikacji].

Wskaźniki poziomu płynności w małym przedsiębiorstwie (Liquidity Level Indicatiors in Small Firm in Polish), [in:] A. Bielawska [ed.], „Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw”, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 458, Ekonomiczne problemy usług nr 10, Szczecin 2007, ISSN: 1640-6818, p. 277-285; [Grzegorz Marek Michalski is the author of 100% of this publication / Grzegorz Marek Michalski jest autorem 100% tej publikacji].

Czynniki kształtujące koszt kapitału obcego w małym przedsiębiorstwie (Factors Influencing Cost of Debt Rate in Small Firm in Polish), [in:] „Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw”, A. Bielawska [ed.], Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 427, „Ekonomiczne problemy usług”, Szczecin 2006, nr 2, ISBN: 978-83-7241-543-1, p. 465-471; [Grzegorz Marek Michalski is the author of 100% of this publication / Grzegorz Marek Michalski jest autorem 100% tej publikacji].

Optymalna ze względu na wartość przedsiębiorstwa wielkość produkcji (VBPOQ) (Optimal in Firm Value Perspective Production Order Quantity (VBPOQ) in Polish), [in:] P. Karpuś (ed.), „Finanse przedsiębiorstwa”, UMCS Lublin 2006, ISBN: 83-227-2558-2, s. 245 – 250; [Grzegorz Marek Michalski is the author of 100% of this publication / Grzegorz Marek Michalski jest autorem 100% tej publikacji].

Wpływ czynników kształtujących poziom ostrożnościowych zasobów gotówki na wartość przedsiębiorstwa (Influence of Factors Creating Precautionary Cash Levels on Firm Value in Polish), [in:] „Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa. Teoria i praktyka”, E. Urbańczyk [ed.], ZN US nr 434, Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw nr 48, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2006, ISSN: 1640-6818, t.1, p. 453-458; [Grzegorz Marek Michalski is the author of 100% of this publication / Grzegorz Marek Michalski jest autorem 100% tej publikacji].

Zarządzanie finansami mikro- i małych przedsiębiorstw w warunkach ryzyka wynikającego z globalizacji (Financial Management of Micro- and Small Firms in Globalisation Risk Influence, in Polish), [in:] „Dylematy teorii i praktyki zarządzania”, M. Duczmal, T. Pokusa (ed.), „Finansowo-społeczne problemy zarządzania w mikro- i makroskali”, Polska Akademia Nauk Oddział w Katowicach, Komisja Nauk Prawnych i Ekonomicznych, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu, Opole 2006, ISBN: 83-88980-38-6, t.2, p. 46-64; [Grzegorz Marek Michalski is the author of 100% of this publication / Grzegorz Marek Michalski jest autorem 100% tej publikacji].

Krótkoterminowe źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw (Short-Run Sources of Financing Small and Middle Enterprises in Polish), [in:] „Przekształcenia rynku finansowego w Polsce”, P. Karpuś, J. Węcławski (ed.), Wydawnictwo UMCS, Lublin 2005, ISBN: 83-227-2473-X, t. 2, p. 171-184; [Grzegorz Marek Michalski is the author of 100% of this publication / Grzegorz Marek Michalski jest autorem 100% tej publikacji].

Metody kontrolowania prawidłowości spływu należności (Accounts Receivables Inflow Controll Techniques, in Polish), Finanse, Bankowość, Rachunkowość nr 3, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1062, Wydawnictwo AE, Wrocław 2005, ISSN: 0324-8445, p. 33-42; [Grzegorz Marek Michalski is the author of 100% of this publication / Grzegorz Marek Michalski jest autorem 100% tej publikacji].

Optymalny poziom płynności finansowej w MŚP (Optimal Level of Financial Liquidity in SME, in Polish), [in:] „Rozprawy i studia”, A. Bielawska (ed.), US, Szczecin 2005, t. 571, ISSN: 0860-2751, p. 185-194; [Grzegorz Marek Michalski is the author of 100% of this publication / Grzegorz Marek Michalski jest autorem 100% tej publikacji].

Zarządzanie zapasami w małym przedsiębiorstwie (Inventory Management in Small Firm, in Polish), Finanse, Bankowość, Rachunkowość nr 2, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1059, Wydawnictwo AE, Wrocław 2005, ISSN: 0324-8445, p. 190-197; [Grzegorz Marek Michalski is the author of 100% of this publication / Grzegorz Marek Michalski jest autorem 100% tej publikacji].

Zarządzanie zapasami z uwzględnieniem ryzyka czasu dostaw i jego wpływ na wartość przedsiębiorstwa (Inventory Management with Risk of Delivery Delay and its Influence on Firm Value in Polish), [in:] J. Dziechciarz [ed.], „Zastosowania metod ilościowych”, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1096, Ekonometria nr 15, Wydawnictwo AE, Wrocław 2005, ISSN: 0324-8445, ISSN: 1507-3866, p. 285 – 296; [Grzegorz Marek Michalski is the author of 100% of this publication / Grzegorz Marek Michalski jest autorem 100% tej publikacji].

Zastosowanie modeli zarządzania środkami pieniężnymi w przedsiębiorstwie (Cash Management Models Using in the Firm, in Polish), [in:] „Rynek Finansowy. Szanse i Zagrożenia Rozwoju”, T. 2: Zarządzanie finansami przedsiębiorstw i instytucji, opracowanie monograficzne pod red. P. Karpuś, J. Węcławski, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2005, t. II, ISBN: 9788322723661, p. 39-53; [Grzegorz Marek Michalski is the author of 100% of this publication / Grzegorz Marek Michalski jest autorem 100% tej publikacji].

Metody pośrednio uwzględniające ryzyko operacyjne w zarządzaniu finansami małego przedsiębiorstwa (Methods Indirectly Taking Operating Risk in Financial Management of Small Firm, in Polish), Ekonometria nr 14, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1021, Wydawnictwo AE, Wrocław 2004, ISSN: 0324-8445, p. 335-350; [Grzegorz Marek Michalski is the author of 100% of this publication / Grzegorz Marek Michalski jest autorem 100% tej publikacji].

Zarządzanie należnościami w małych i średnich przedsiębiorstwach z punktu widzenia wartości płynności finansowej (Accounts Receivable Management in Small and Medium Enterprises from Value of the Liquidity Perspective, in Polish), [in:] „Finansowe aspekty funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw”, E. Orechwa-Maliszewska, A. Kopczuk (ed.), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania, Białystok 2003, ISBN: 83-87256-56-0, p. 357-369 [Grzegorz Marek Michalski is the author of 100% of this publication / Grzegorz Marek Michalski jest autorem 100% tej publikacji].

Wrocław 2011-10-01

Grzegorz Michalski

michalskigautoreferat_vpubliczna-b.doc

Previous Older Entries