michalskigrzegorz_publikacjeMAJ2012

michalskigrzegorz_publikacjeMAJ2012.doc

publikacjezpunktamiza2011GMMichalski

Katedra Finansów Przedsiębiorstwa

i Zarządzania Wartością

Wrocław 28 maja 2012 r.

WYKAZ OSIĄGNIĘĆ za 2011 rok

dr Grzegorz Michalski, RAZEM: [81p.+ 48p.+ 6p.+ 16p.= 151p.]

LISTA PUNKTACYJNA DO NAGRODY REKTORA za osiągnięcia w roku 2011

Suma punktów: 151

A. OSIĄGNIĘCIA NAUKOWO – BADAWCZE (N): [81p.]

1. Publikacje recenzowane: [39p.]

1.c. Publikacje w recenzowanym czasopiśmie krajowym lub zagranicznym wymienionym w wykazie Ministra [39p.]

Wpływ wyboru strategii inwestowania w aktywa bieżące na koszt kapitału i na wartość przedsiębiorstwa (Influence of choice current assets investment strategy on cost of capital and firm value in Polish), /in:/ J. Dziechciarz /ed./, PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU (Research Papers of Wroclaw University of Economics) nr 163 (Journal name: Ekonometria 30, Wrocław 2011, ISSN: 1899-3192, ISSN: 1507-3866, s. 130-142, [9p.]

Polish and Silesian Non-Profit Organizations Liquidity Strategies, Grzegorz Michalski, Aleksander Mercik, STATISTIKA – STATISTICS AND ECONOMY JOURNAL, 4/2011, ISSN 1804-8765, ss. 45-61. {Grzegorz Marek Michalski jest autorem 60% tej publikacji} [1p.]

Operating Cycle and Nonprofit Organizations Efficiency, Grzegorz Michalski, JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH IN ECONOMICS, 2011, vol. 3, nr 3, issn 2066-0855, ss. 584-599. [2p.]

Optimal strategy of liquidity financing for non-profit organizations, Grzegorz Michalski, ECONOMICS, MANAGEMENT, AND FINANCIAL MARKETS, Volume 6(1), 2011, pp. 1002–1011, ISSN 1842-3191 [2p.]

Intrinsic liquidity value for non-profit organizations, Grzegorz Michalski, ECONOMICS, MANAGEMENT, AND FINANCIAL MARKETS, Volume 6(1), 2011, pp. 1012–1019, ISSN 1842-3191. [2p.]

Influence of the Post-Crisis Situation on Cost of Capital and Intrinsic Liquidity Value in Non-Profit Organizations, Grzegorz Michalski, International Journal of Management and Social Sciences (IJMSS), 2011, ISSN 2249-0191, p. 67-78. [wznowienie, z uwzględnieniem poprawek] Post-Crisis Influence On Cost Of Money And Intrinsic Liquidity Value In Non-Profit Organizations, Grzegorz Michalski, FACTA UNIVERSITATIS, Economics and Organization Vol. 8, No 1, 2011, pp. 41 – 56. [2p.]

Efektywność inwestycji w aktywa bieżące w instytucjach nie nastawionych na zysk, (Efficiency of investments in current assets in not-for-profit organizations in Polish), PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁWIU NR 172, Wrocław 2011, p. 172-183. in: Finanse – nowe wyzwania teorii i praktyki: finanse przedsiębiorstw / red. nauk. Stefan Wrzosek, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011, ISBN:978-83-7695-160-7 [9p.]

Efektywność inwestycji w zapasy w opodatkowanych i nie opodatkowanych organizacjach (Efficiency of investments in inventories in taxed and nontaxed organizations in Polish), /in:/ D. Zarzecki /ed./, Zarządzanie finansami. Inwestycje, wycena przedsiębiorstw, zarządzanie wartością, ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 639. FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA 37; ISSN 1733-2842; Szczecin 2011 [6 p.]

Cash and operating cycle influence on nonprofit organizations efficiency, Grzegorz Michalski, Dilemmas of Corporate Management, ISSN 1640-6818, ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 688, FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 49, Szczecin 2011, ss. 87-104. [6 p.]

2. Monografie i rozdziały w monografiach: [3p.]

2.c. Autorstwo rozdziału w monografii w języku angielskim [3p.]

Liquid assets strategies in Silesian non-profit organizations, Grzegorz Michalski, Aleksander Mercik, w: Dana Dluhosova [red.], Financial Management of Firms and Financial Institutions, Vysoka Skola Banska, Ostrava, 2011, ISBN: 978-80-248-2494-9, s. 258-270, (Grzegorz Michalski udział około 60%). [3p.]

5. Projekty badawcze [20p.]

5.c. Projekt badawczy własny [20p.]

5.c.1. Kierownik projektu badawczego – własnego [20p.]

Kierownik projektu 365: N N113 021139 badawcze – własny, Tytuł: Zarządzanie płynnością finansową w instytucjach non-profit [10p.]

Kierownik projektu 424: UMO-2011/01/B/HS4/04744 OPUS, Tytuł: Efektywność inwestycji w płynność finansową przedsiębiorstwa [10p.]

7. Inne [19p.]

7.c. Referat naukowy wygłoszony na konferencji [19p.]

7.c.1. W języku polskim [2p.]

Efektywność inwestycji w zapasy w opodatkowanych i nie opodatkowanych organizacjach, Grzegorz Michalski, Międzynarodowa Konferencja “Zarządzanie Finansami”, Kołobrzeg, 13-15.04.2011 [2p.]

7.c.2. W języku obcym [17p.]

Nonprofit organizations liquid assets strategies in Poland, Grzegorz Michalski, 72nd International Atlantic Economic Conference, IAEC2011, Washington DC, USA, 20-23 October 2011. [4p.]

Liquid Assets Financing, Grzegorz Michalski, Conference Proceedings of the Fall 2011 Academy of Business Research Conference, September 13-15, 2011, Atlantic City, NJ, USA, ISBN:1463694407, p. 147. [4p.]

Liquid assets strategies in Silesian non-profit organizations, Grzegorz Michalski, Aleksander Mercik, w: Dana Dluhosova, Financial Management of Firms and Financial Institutions, Vysoka Skola Banska, Ostrava, 6-7 września 2011 (udział w około 25% w czasie prezentacji, 75% udziału w prezentacji stanowił udział współautora: Aleksandra Mercika). [1p.]

Investments in liquid assets as factor shaping value of the firm, Grzegorz Michalski, in: P. Rama Ramalingam, GBDI, Competitive Success in the Digital Age Through Business and Economics, Fifteenth International Conference, Hilo, USA, 28-30 December 2011, PROCEEDINGS Global Business Development Institute, s. 40-55. [4p.]

Liquid Assets Financing – Working Capital Financing, MISAF2011: The Macao International Symposium on Accounting and Finance 2011, Macao, China, 21-24 November 2011. Online proceedings: [ http://www.macaoafa.org/proceedings/index.php/mafa/article/view/28 ] [4p.]

B. Osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze (D): [48p.]

3. Wykłady w języku angielskim [48p.]:

Analysis, using and understanding financial statements of the firm, Erasmus,[8p.]

Current Assets Management: Value based working capital management, Erasmus,[8p.]

Entrepreneurial financial management, Erasmus,[8p.]

Family Finance Management, Erasmus,[8p.]

Financial Liquidity Management, Erasmus,[8p.]

Financial Management for Non-Profit Organizations, Erasmus,[8p.]

C. Osiągnięcia organizacyjne (O): [6p.]

4. Praca w komitetach redakcyjnych czasopism [6p.]

Praca w komitetach redakcyjnych lub radach programowych (naukowych) czasopism naukowych, Międzynarodowych:

Praca w komitecie redakcyjnym międzynarodowego czasopisma naukowego: Problems and Perspectives in Management, ISSN 1727-7051 (print), ISSN 1810-5467 (online), Indexed/Abstracted: IBSS, EconLit ( http://www.businessperspectives.org/component/option,com_journals/task,edboard/id,134 ) [3p].

Praca w komitecie redakcyjnym międzynarodowego czasopisma naukowego: Journal of Corporate Treasury Management (JCTM) ISSN 1753-2574, Członek komitetu redakcyjnego (Editorial Board) od 2009, http://www.henrystewart.com/jctm/editors.aspx [3p]

Praca w komitecie redakcyjnym międzynarodowego czasopisma naukowego: Business and Economics Journal (BEJ) ISSN 2151-6219, Członek komitetu redakcyjnego (Editorial Board) od 2009, http://astonjournals.com/bejpeople.html [0p]

Praca w komitecie redakcyjnym międzynarodowego czasopisma naukowego: International Journal of Information Processing and Management (IJIPM), ISSN: 2093-4009, Członek komitetu redakcyjnego (Editorial Board) od 2010, http://www.humanpub.org/ijipm/edit_board.html [0p]

Praca w komitecie redakcyjnym międzynarodowego czasopisma naukowego: Australasian Accounting Business & Finance Journal (AABFJ) ISSN 1834-2000, Członek komitetu redakcyjnego (Editorial Board) od 2010, http://ro.uow.edu.au/aabfj/editorialboard.html [0p]

Praca w komitecie redakcyjnym międzynarodowego czasopisma naukowego: International Journal of Economics and Business Research (IJEBR) ISSN (Print): 1756-9850, ISSN (Online): 1756-9869, Członek komitetu redakcyjnego (Editorial Board) od 2010, http://www.inderscience.com/ijebr#board [0p]

D. KSZTAŁCENIE KADR NAUKOWYCH (K) (Recenzje w języku angielskim): [16p.]

4. Recenzje [16p.]

4.d. Recenzje artykułów [16p.]

Recenzja artykułu dla czasopisma Australasian Accounting Business & Finance Journal (ISSN 1834-2000): The Impact of Market Maker Competition on Market Quality: Evidence from an Options Exchange [1p]

Recenzja artykułu dla czasopisma Problems and Perspectives in Management, (ISSN 1727-7051): From traditional operational research to multiple criteria decision analysis: basic ideas on an evolving field. [1p]

Recenzja artykułu konferencyjnego, Global Business & Economics Anthology (GBEA), 2011 by the Business & Economics Society International, ISSN: 1553-1392, artykułu: Analysing the Return Distributions of Australian Stocks: A two factor model and a Quantile Regression Approach (Allen, D. E., Gerrans, P., Singh, A. K., & Powell, R.) [1p]

Recenzja artykułu dla czasopisma Journal of Corporate Treasury Management: Can the government de-leveraging deliver: Investigating for the presence of “non-Keynesian effects”, Abhishek Upadhyay, Kamalika Das, Upasna Bhardwaj [1p]

Recenzja artykułu dla czasopisma BEJ dla wydawnictwa AstonJournals: Financial literacy: the approach of banks in India; dr. Suresh Chandra Bihari, Business and Economics Journal, ISSN: 2151-6219. [1p]

Recenzja artykułu dla czasopisma Journal of Accounting and Taxation (JAT), http://www.academicjournals.org/JAT, ISSN 2141–6656 ©Academic Journals, artykułu: JAT-11-006: The Factors influencing Credit Bank Risk: the case of Tunisia. [1p]

Recenzja artykułu dla czasopisma Australasian Accounting Business & Finance Journal (ISSN 1834-2000): Pre Managed Earnings Benchmarks and Earnings Management of Australian Firms. [1p]

Recenzja artykułu dla czasopisma Journal of Information and Organizational Sciences "Analysis of Top 500 Central and East European Companies Net Income Using Benford’s Law," Journal of Information and Organizational Sciences; http://jios.foi.hr [1p]

Recenzja artykułu dla czasopisma Ekonomika (ISSN: 1392-1258), Vilnius University Publishing House: Definition of influence of general macroeconomic factors on changes of tax culture of the country, [1p]

Recenzja artykułu konferencyjnego na konferencję Eastern Finance Association: EASTERN FINANCE ASSOCIATION 2012 ANNUAL MEETING, Boston, Massachusetts, USA, April 11 – 14, 2012, data wykonania recenzji PRZED 19 września 2011 (September 19, 2011), jako: Program Committee Member: Eastern Finance Association. Tytuł artykułu: Hedge or Speculation? Evidence of the Use of Derivatives by Brazilian Firms during the Financial Crisis" Jose Luiz Rossi, [1p]

Recenzja artykułu konferencyjnego na konferencję Eastern Finance Association: EASTERN FINANCE ASSOCIATION 2012 ANNUAL MEETING, Boston, Massachusetts, USA, April 11 – 14, 2012, data wykonania recenzji PRZED 19 września 2011 (September 19, 2011), jako: Program Committee Member: Eastern Finance Association. Tytuł artykułu: The Impact of Market Concentration on the Availability of Credit to Small Businesses in the Aftermath of the Financial Crisis of 2007–2008. [1p]

Recenzja artykułu konferencyjnego na konferencję Eastern Finance Association: EASTERN FINANCE ASSOCIATION 2012 ANNUAL MEETING, Boston, Massachusetts, USA, April 11 – 14, 2012, data wykonania recenzji PRZED 19 września 2011 (September 19, 2011), jako: Program Committee Member: Eastern Finance Association. Tytuł artykułu: "Capital Budgeting and Spectrum of Financing for Small Businesses from the Pepperdine Private Capital Market Project", Maretno Agus Harjoto, John Paglia [1p]

Recenzja artykułu konferencyjnego na konferencję Eastern Finance Association: EASTERN FINANCE ASSOCIATION 2012 ANNUAL MEETING, Boston, Massachusetts, USA, April 11 – 14, 2012, data wykonania recenzji PRZED 19 września 2011 (September 19, 2011), jako: Program Committee Member: Eastern Finance Association. Tytuł artykułu: Entrepreneurial Litigation and Venture Capital Finance [1p]

Recenzja artykułu konferencyjnego na konferencję Eastern Finance Association: EASTERN FINANCE ASSOCIATION 2012 ANNUAL MEETING, Boston, Massachusetts, USA, April 11 – 14, 2012, data wykonania recenzji PRZED 19 września 2011 (September 19, 2011), jako: Program Committee Member: Eastern Finance Association. Tytuł artykułu: Factors Affecting Survival, Closure and M&A Exit for Small Businesses [1p]

Recenzja artykułu konferencyjnego na konferencję Eastern Finance Association: EASTERN FINANCE ASSOCIATION 2012 ANNUAL MEETING, Boston, Massachusetts, USA, April 11 – 14, 2012, data wykonania recenzji PRZED 19 września 2011 (September 19, 2011), jako: Program Committee Member: Eastern Finance Association. Tytuł artykułu: Patenting Performance in SMEs with Endogenous Venture Capital Financing [1p]

Recenzja artykułu konferencyjnego na konferencję Eastern Finance Association: EASTERN FINANCE ASSOCIATION 2012 ANNUAL MEETING, Boston, Massachusetts, USA, April 11 – 14, 2012, data wykonania recenzji PRZED 19 września 2011 (September 19, 2011), jako: Program Committee Member: Eastern Finance Association. Tytuł artykułu: The Impact of Investor Heterogeneity: Evidence from Venture Capital Syndication [1p]

RAZEM: 151 p.

Wrocław 28 maja 2012 r.

Grzegorz Michalski

publikacjezpunktamiza2011GMMichalski.pdf