29 June, 2013 21:00

ReferencjeBOMISPoznan.pdf

http://lnkd.in/r42i9C

I’ve just updated my professional profile on LinkedIn. Connect with me and view my profile. http://lnkd.in/r42i9C

edukacja domowa – homeschooling – realizacja obowiązku szkolnego poza szkołą

Z danych systemu informacji oświatowej wynika, że w roku 2012/2013 dzieci uczących się w domu na poziomie podstawowym było 207, a na poziomie gimnazjalnym 182. Z nieoficjalnych szacunków wynika, że po wakacjach aż 2000 uczniów będzie pobierało nauki w domu. Za: http://wiadomosci.onet.pl/kraj/od-wrzesnia-wiecej-dzieci-bedzie-uczyc-sie-w-domu,1,5551572,wiadomosc.html

http://www.akademiamddp.pl/szkolenia,o1176.html || Szkolenie: 8 i 9 lipca 2013, Wycena i zarządzanie warto ścią przedsiębiorstwa

Szkolenie: 8 i 9 lipca 2013, Wycena i zarządzanie wartością przedsiębiorstwa

http://www.akademiamddp.pl/szkolenia,o1176,Wycena_i_zarzadzanie_wartoscia_przedsiebiorstwa.html

Wycena i zarządzanie wartością przedsiębiorstwa

2013.07.08 – 2013.07.09 Warszawa

http://www.akademiamddp.pl/szkolenia,o1176.html

Szkolenia z zakresu finansów przedsiębiorstwa

Wycena i zarządzanie wartością przedsiębiorstwa
Zarządzanie płynnością finansową. Efektywne decyzje w zakresie inwestycji w kapitał pracujący
Ocena przedsiębiorstwa na podstawie sprawozdań finansowych
Zarządzanie płynnością finansową. Efektywne decyzje w zakresie inwestycji w kapitał pracujący
Ocena i analiza opłacalności i ryzyka projektów inwestycyjnych

Grzegorz Michalski

Grzegorz.Michalski

t.: +48503452860

http://michalskig.com/WOS/WoS2013VI06.pdf

http://michalskig.com/WOS/WoS2013VI06.pdf

FINANCIAL LIQUIDITY MANAGEMENT for firms: 24&25JUNE2013 in Zakopane, Poland

FINANCIAL LIQUIDITY MANAGEMENT for firms: 24&25JUNE2013 in Zakopane, Poland

SZKOLENIE: Zarządzanie płynnością finansową. SZKOLENIE 24 i 25 czerwca w Zakopanem

2013.06.24 – 2013.06.25 Zakopane

Zarządzanie płynnością finansową. Efektywne decyzje w zakresie inwestycji w kapitał pracujący

Termin
2013.06.24 – 2013.06.25 Zakopane

Grzegorz Michalski | t.+48503452860 | GRZEGORZMICHALSKI | http://michalskig.com/wiki/Grzegorz_Michalski/ | http://michalskig.wordpress.com/szkolenia | http://eunicacon.wordpress.com/zarzadzanie-plynnoscia-finansowa-szkolenie/ |

Zarządzanie płynnością finansową. SZKOLENIE 24 i 25 czerwca w Zakopanem

Zarządzanie płynnością finansową. SZKOLENIE 24 i 25 czerwca w Zakopanem

2013.06.24 – 2013.06.25 Zakopane

Zarządzanie płynnością finansową. Efektywne decyzje w zakresie inwestycji w kapitał pracujący

Termin
2013.06.24 – 2013.06.25 Zakopane

Previous Older Entries